Cookies op de websites van Europeesche Verzekeringen

Wij gebruiken cookies om uw reis op onze website te verbeteren.

Doorlopende Verzekering voor Reizen

 • Voor uw reizen en annuleren
 • Eén keer afsluiten, altijd verzekerd
 • Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
 • Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd.
 • Alle annuleringsredenen mee te verzekeren
 • Stages en vrijwilligerswerk in het buitenland standaard meeverzekerd
Bereken de premie voor de Doorlopende Verzekering voor Reizen

Altijd een verzekering op maat

U kunt uw Doorlopende Verzekering voor Reizen zelf samenstellen.

U kunt zelf kiezen uit de varianten Basis, Comfort en Optimaal, Annulering of Allrisk Annulering.

Daarnaast kunt u de verzekeringen uitbreiden met diverse dekkingen, zodat de verzekering volledig aansluit op uw reizen.

 

Online afsluiten

Voor het online afsluiten van de Doorlopende Verzekering voor Reizen selecteert u eerst een adviseur.

Op de website van deze adviseur kunt u uw premie berekenen en uw verzekering afsluiten.

U bepaalt zelf bij wie u dat doet. De prijs is bij elke adviseur gelijk. 
 

 

Doorlopende reisverzekering

Wat is standaard verzekerd? Basis Comfort Optimaal
Personenhulp gedekt gedekt gedekt
Bagage     gedekt
Geld     gedekt
Geneeskundige kosten     gedekt
Reis Rechtsbijstand     gedekt
  Bereken Premie Bereken Premie Bereken Premie

* = U kunt géén beroep doen op de Allrisk Annulering wanneer u geen zin heeft in de vakantie, u vindt dat het te veel regent of vervelend weer is, de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is of u vanuit het Calamiteitenfonds al recht op een uitkering heeft.

 

 

Meer informatie over de Doorlopende Verzekering voor Reizen vindt u in onze voorwaarden.

Bereken nu uw premie

Wat is er nog meer?

Iedereen die verzekerd is bij de Europeesche heeft recht op meer. Op slimme, handige producten. Op diensten om goed voorbereid op pad te gaan. Op meer zekerheid onderweg én op meer genieten.

 

Meer is bijvoorbeeld de gratis Hulp op Zak-app. Hierin vindt u een uitgebreide medische vraagbaak, een medisch woordenboek in negen talen en de nummers van alle Nederlandse alarmcentrales. 

 

Maar meer is ook korting op een Waterproofcase voor uw telefoon of tablet, zodat deze goed beschermd is tegen water, zand en stof.

 

Meer weten over meer? Kijk dan op www.meereuropeesche.nl

 

Basis: de belangrijkste risico’s verzekerd

Met de Basis reisverzekering bent u goed verzekerd voor de belangrijkste risico’s tijdens uw reis. Zo bent u per reis zestig dagen aaneengesloten verzekerd voor deskundige hulpverlening via de Europeesche Hulplijn.

Daarnaast heeft u recht op enkele belangrijke vergoedingen. Bijvoorbeeld als u per ongeluk iets stukmaakt in uw hotelkamer of vakantiehuis. Of als u plotseling extra reis- of telefoonkosten heeft. U heeft standaard Europadekking. Voor een vakantie buiten Europa kunt u de Basis reisverzekering uitbreiden met Werelddekking.

Uitbreidingen voor Basis & Comfort

U kunt uw Basis of Comfort reisverzekering verder uitbreiden met dekkingen die uw reisverzekering nog beter laten aansluiten op uw reisgedrag. Gaat u bijvoorbeeld vaak op wintersport of wilt u zich in het buitenland verzekeren voor rechtsbijstand of geneeskundige kosten? U kunt de dekking dan altijd naar wens aanpassen.

Comfort: meer dan ruime vergoedingen

De Comfort reisverzekering van de Europeesche biedt meer dan de Basis reisverzekering. Met Comfort verzekert u zich bijvoorbeeld per reis voor negentig dagen aaneengesloten.


En u krijgt ruimere vergoedingen voor de dekkingen die u kiest, zoals geneeskundige kosten, ongevallen of bagage. Ook deze reisverzekering heeft standaard Europadekking, die u zelf kunt uitbreiden naar Werelddekking

Uitbreidingen voor Basis & Comfort

U kunt uw Basis of Comfort reisverzekering verder uitbreiden met dekkingen die uw reisverzekering nog beter laten aansluiten op uw reisgedrag. Gaat u bijvoorbeeld vaak op wintersport of wilt u zich in het buitenland verzekeren voor rechtsbijstand of geneeskundige kosten? U kunt de dekking dan altijd naar wens aanpassen.

Sluiten

Optimaal: alles perfect geregeld

Wilt u geen enkel risico nemen en gewoon met een zeker gevoel op reis gaan? Dan is de Optimaal reisverzekering van de Europeesche perfect voor u. Wij hebben hiervoor een uitgebreide reisverzekering samengesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Bagage, geneeskundige kosten en rechtsbijstand zijn bijvoorbeeld standaard meeverzekerd.

Bovendien vergoeden wij voor uw bagage tot twee jaar oud de nieuwwaarde, zonder eigen risico. En gaat u lang reizen of bijvoorbeeld overwinteren in een warm land? Dan bent u maar liefst 180 dagen aaneengesloten verzekerd, wereldwijd

Personenhulp

Met de dekking Personenhulp bent u goed verzekerd tijdens uw vakantie.
U bent verzekerd voor:

Personenhulp

Wij verlenen hulp bij:

 • ziekte, ongevallen of overlijden van u of een andere verzekerde;
 • het toezenden van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen;
 • het overmaken van geld in noodgevallen.  

Telefoonkosten

U bent verzekerd voor de kosten van telefoongesprekken die u met de Europeesche Hulplijn heeft. De kosten van andere telefoongesprekken die te maken hebben met een onverwachte gebeurtenis tijdens uw reis zijn ook gedekt.  

Extra onvoorziene kosten

U bent verzekerd voor schade die u oploopt:

 • door overlijden, ziekte of een ongeval van u of een meereizende verzekerde;
 • door een onverwacht langer verblijf in het buitenland;
 • voor het bijwonen van een begrafenis of crematie van een niet meereizende huisgenoot of familieleden in de 1e, 2e of 3 e graad;
 • voor de terugkeer naar Nederland vanwege ernstige ziekte of ernstige verwonding door een ongeval van een niet meereizende huisgenoot of familielid/familieleden in de 1e, 2 e of 3 e graad.
 • als u moet worden opgespoord, gered of geborgen.  

Extra kosten na een natuurramp

Wordt u tijdens uw vakantie getroffen door een natuurramp en moet u hierdoor extra kosten maken? U heeft dan recht op een vergoeding van deze extra kosten tot een maximumbedrag van € 450,-.  

Schade vakantieverblijf

U bent verzekerd voor schade die u heeft veroorzaakt aan uw vakantieverblijf.

Personenhulp

In het overzicht met dekkingen op deze pagina kunt u zien op welke maximumvergoeding u recht heeft. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis. Is dit anders, dan staat dit erbij. Kostprijs wil zeggen dat wij de volledige schade vergoeden.

Dekking Basis Comfort Optimaal
Personenhulp kostprijs kostprijs kostprijs
Extra onvoorziene kosten kostprijs kostprijs kostprijs
Telecommunicatiekosten € 50,- € 100,- € 150,-
Extra kosten na een natuurramp € 450,- € 450,- € 450,-
Schade aan uw vakantieverblijf
(alleen als de schade hoger is dan € 25,-)
€ 100,- € 300,- € 500,-

Bagage

U bent verzekerd voor diefstal, beschadiging en verlies van bagage en reisdocumenten. Let op: u bent niet verzekerd voor diefstal, beschadiging en verlies van geld. Dit bent u alleen wanneer u de dekking Geld bij uw reisverzekering heeft afgesloten.

Bagage

Bagage, totaal Basis €1.000,- Comfort €3.000,- Optimaal €5.000,-
waarvan maximaal voor:      
iPods, tablets, laptops, computer- foto- en filmapparatuur (inclusief software) € 500,- € 1.500,- € 2.500,-
Mobiele telefoons, smartphones € 100,- € 300,- € 500,-
(Zonne)brillen, contactlenzen, sieraden, horloges € 100,- € 300,- € 500,-
(Elektrische) fietsen, zeil- en surfplanken en rubberboten € 250,- € 300,- € 500,-
Rolstoelen, gehoorapparaten, kunstgebitten € 250,- € 300,- € 500,-
Reisdocumenten kostprijs kostprijs kostprijs
Totaal aan kostbaarheden uit een vervoermiddel € 500,- € 750,- € 1.000,-
Noodkosten als gevolg van een onbruikbare tent € 100,- € 350,- € 500,-
Tijdens de reis aangeschafte artikelen die niet voor de reis nodig zijn € 100,- € 300,- € 500,-
Vervoerskosten voor teruggevonden bagage € 250,- € 250,- € 250,-
Noodaanschaf toiletartikelen en kleding € 100,- € 250,- € 350,-
Eigen risico per gebeurtenis per reis € 100,- € 50,- € 0,-

Alle genoemde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld

Geld/cheques zijn alleen verzekerd als dit is meeverzekerd. Dit staat apart op uw polis vermeld. Heeft u gekozen voor de Optimaal verzekering? Dan bent u standaard verzekerd voor geld.

Sluiten

Geld - Wat krijgt u vergoed? 

Met deze dekking bent u verzekerd voor diefstal, beschadiging en verlies van geld en cheques tijdens uw vakantie. De maximale vergoeding is € 500,- per verzekering per reis. 

Geneeskundige kosten

Met deze uitbreiding krijgt u de kosten voor een medische behandeling in het buitenland vergoed. Dit doen wij voor zover uw zorgverzekeraar deze kosten niet dekt. Het is dus noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse basis zorgverzekering heeft.

Voor vergoeding van een behandeling tijdens een buitenlandse reis is het noodzakelijk dat u de behandeling niet kon uitstellen tot u terug was in Nederland.
De Europeesche Hulplijn kan u advies geven over artsen en ziekenhuizen in de buurt van uw vakantiebestemming.

 

Geneeskundige kosten

In onderstaand overzicht met dekkingen ziet u wat u maximaal vergoed krijgt. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis. Is dit anders, dan staat dit erbij. Kostprijs wil zeggen dat wij de schade volledig vergoeden.

Geneeskundige kosten:  Basis Comfort  Optimaal
Gemaakt buiten Nederland kostprijs  kostprijs  kostprijs 
Gemaakt in Nederland   € 500,-  € 1.000,- € 1.000,- 
Tandheelkundige kosten   € 250,-  € 350,- € 500,- 

Reis Rechtsbijstand


Met deze dekking bent u verzekerd voor rechtsbijstand in de volgende situaties: 

 • Juridische meningsverschillen - deze moeten verband houden met een onder de reisverzekering verzekerde reis die u heeft afgelegd of nog gaat afleggen;
 • Verhaalsbijstand - als een ander aan u persoonlijk of aan uw spullen schade heeft toegebracht en daarvoor aansprakelijk is. De rechtsbijstandverzekeraar gaat dan de schade voor u verhalen op die ander;
 • Strafbijstand - in een tegen u aangespannen strafzaak (maar niet als u opzettelijk of met een misdadige bedoeling de wet heeft overtreden of zich niet aan fiscale voorschriften heeft gehouden);
 • Contractbijstand - als er juridische meningsverschillen zijn over de contracten die u in rechtstreeks verband met de reis heeft gesloten en als er sprake is van een financieel belang van minimaal € 125,-
 • Waarborgsom - voor het voorschieten van een waarborgsom die nodig is voor uw vrijlating, voor de teruggave van uw spullen, of om een beslag op uw spullen op te heffen.
 

Reis Rechtsbijstand

U krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat u hulpverlening krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen van DAS. Onderaan uw overzicht met dekkingen kunt u zien wat u maximaal vergoed krijgt. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld is.

Rechtsbijstand Bedrag
Binnen Europa Kostprijs
Buiten Europa (alleen bij Werelddekking) € 25.000,-

 

Kosten

DAS vergoedt de kosten van haar deskundigen volledig. Daarnaast vergoedt DAS externe kosten, zoals de kosten van de externe deskundigen die DAS inschakelt, van getuigen die u van de rechter moet betalen of de proceskosten die u moet betalen. Deze kosten worden tot maximaal de op het dekkingsoverzicht vermelde bedragen per juridisch meningsverschil vergoed.

Sluiten

Annulering - Wat is verzekerd?

Moet u onverwacht uw vakantie afzeggen? Dan vergoedt deze dekking de kosten die u daarvoor maakt. Ook de reisdagen die u niet heeft kunnen gebruiken omdat u uw reis noodgedwongen moest afbreken, krijgt u vergoed.

 
Sluiten

Allrisk Annulering - Wat is verzekerd?

Kiest u voor Allrisk Annulering? Dan mag u uw reis annuleren of vroegtijdig afbreken wanneer u vindt dat u daar een goede reden voor heeft. Wij vergoeden 75% van uw annuleringskosten of van de afbrekingsvergoeding. Zelf neemt u 25% voor uw rekening. De verzekering biedt geen dekking voor annuleringsredenen waarvan u vóór het afsluiten van de verzekering al op de hoogte was.

U kunt géén beroep doen op de Allrisk Annulering wanneer:

 • U geen zin heeft in de vakantie;
 • U vindt dat het te veel regent of vervelend weer is;
 • De reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
 • U vanuit het Calamiteitenfonds al recht op een uitkering heeft.

 

Annuleringskosten

U bent verzekerd voor annuleringskosten bij bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval van een partner of familie, zwangerschap, een onverwachte nieuwe woning of als u plotseling werkloos wordt.

Annuleringskosten

   Annulering   Allrisk Annulering 
Annuleringskosten Kostprijs 75% van kostprijs als u annuleert om een andere reden dan standaard.

Ongebruikte reisdagen

U bent verzekerd voor ongebruikte reisdagen bij:

 • Ziekenhuisopname: u of uw medeverzekerde wordt onverwacht opgenomen in het ziekenhuis
 • Eerder terugkeren omdat u of een medeverzekerde beslist thuis aanwezig te moeten zijn

Ongebruikte reisdagen

  Annulering Allrisk Annulering
Ongebruikte reisdagen
- Ziekenhuisopname reissom per dag reissom per dag
- Eerdere terugkeer reissom per dag 75% van de reissom per dag als u uw reis afbreekt om een andere reden dan standaard.
Sluiten

Ziekenhuisopname - Wat is verzekerd?

Moet u of uw medeverzekerde onverwacht naar het ziekenhuis? Dan bent u verzekerd voor de ongebruikte reisdagen.

Sluiten

Eerdere terugkeer - Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor eerder terugkeren naar Nederland bij bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeval van u of uw familieleden, complicaties tijdens de zwangerschap of bijvoorbeeld bij materiële beschadiging van uw eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u werkt, waardoor het noodzakelijk wordt dat u thuis aanwezig bent.

Zelf bepalen of u annuleert of eerder terugkeert?

Als u kiest voor Allrisk Annulering, dan bepaalt u zelf of u de reis annuleert of eerder naar huis terugkeert. Doet u dat om een in de polisvoorwaarden genoemde standaard reden? Dan krijgt u 100% vergoed. Doet u dat om een andere reden? Bijvoorbeeld omdat uw beste vriend(in) ernstig ziek is geworden, of als u toch die nieuwe baan krijgt en snel moet beginnen? Dan krijgt u 75% van de annuleringskosten of afbrekingsvergoeding uitgekeerd.

U heeft geen recht op een uitkering als u de reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken omdat:

 • u geen zin meer heeft;
 • de weersomstandigheden niet goed zijn. Bijvoorbeeld te veel regen of te weinig zon;
 • de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
 • er zich een calamiteit voordoet die het Calamiteitenfonds vergoedt.

Eerder terugkeren van u of een medeverzekerde

U bent verzekerd voor eerder terugkeren naar Nederland bij bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeval van u of uw familieleden, complicaties tijdens de zwangerschap of bijvoorbeeld bij materiële beschadiging van uw eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u werkt, waardoor het noodzakelijk wordt dat u thuis aanwezig bent.
Heeft u gekozen voor Allrisk Annulering? Dan bepaalt u zelf of u eerder terugkeert.

Verhogen verzekerd bedrag

Standaard bent u verzekerd voor € 1.500,- per persoon per reis. U krijgt dus maximaal dit bedrag terug als u een vakantie annuleert. Over het hele jaar geldt een maximum van € 6.000,-. Wilt u deze bedragen verhogen? Dan kunt u zich verzekeren voor € 3.500,- per persoon per reis, met een maximum van € 14.000,- per jaar

 
Sluiten

Zelf bepalen waarom u annuleert of eerder terugkeert


Als u kiest voor Allrisk Annulering, dan bepaalt u zelf of u de reis annuleert of eerder naar huis terugkeert. Doet u dat om een in de polisvoorwaarden genoemde standaard reden? Dan krijgt u 100% vergoed. Doet u dat om een andere reden? Bijvoorbeeld omdat uw beste vriend(in) ernstig ziek is geworden, of als u toch die nieuwe baan krijgt en snel moet beginnen? Dan krijgt u 75% van de annuleringskosten of afbrekingsvergoeding uitgekeerd.

U heeft geen recht op een uitkering als u de reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken omdat:

 • u geen zin meer heeft;
 • de weersomstandigheden niet goed zijn. Bijvoorbeeld te veel regen of te weinig zon;
 • de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
 • er zich een calamiteit voordoet die het Calamiteitenfonds vergoedt.
 
Sluiten

Allrisk Annulering - Wat is verzekerd en wat krijgt u vergoed?

Kiest u voor Allrisk Annulering? Dan mag u uw reis annuleren of vroegtijdig afbreken wanneer u vindt dat u daar een goede reden voor heeft. Wij vergoeden 75% van uw annuleringskosten of van de afbrekingsvergoeding. Zelf neemt u 25% voor uw rekening. De verzekering biedt geen dekking voor annuleringsredenen waarvan u vóór het afsluiten van de verzekering al op de hoogte was.

U kunt géén beroep doen op de Allrisk Annulering wanneer:

 • U geen zin heeft in de vakantie;
 • U vindt dat het te veel regent of vervelend weer is;
 • De reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
 • U vanuit het Calamiteitenfonds al recht op een uitkering heeft.

 

Sluiten

Annulering - Wat is verzekerd en wat krijgt u vergoed?

Moet u onverwacht uw vakantie afzeggen? Dan vergoedt deze dekking de kosten die u daarvoor maakt. Ook de reisdagen die u niet heeft kunnen gebruiken omdat u uw reis noodgedwongen moest afbreken, krijgt u vergoed

Sluiten

Dekkingsgebied - Wat is verzekerd?

Als dekkingsgebied kunt u kiezen uit Europa of Wereld.

Als u kiest voor de dekking Europa, bent u verzekerd in het werelddeel dat oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus loopt inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking Europa ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee: Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte, Israël, Libië, Syrië en Libanon.

Als u kiest voor de dekking Wereld, bent u in elk land ter wereld verzekerd.

Sluiten

Extra sportuitrusting - Wat krijgt u vergoed?

U krijgt voor uw sportuitrusting, per reis per verzekering, maximaal € 2.500,- vergoed. Dit bedrag komt bovenop het verzekerd bedrag voor bagage.

Sluiten

Geld - Wat krijgt u vergoed?

Met deze dekking bent u verzekerd voor diefstal, beschadiging en verlies van geld en cheques tijdens uw vakantie. De maximale vergoeding is € 500,- per verzekering per reis.

Sluiten

Gezinsdekking - Wat is verzekerd?

U kunt uw partner meeverzekeren op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen. Ook uw kind(eren) kunt u meeverzekeren. Dit geldt voor:

 • kind(eren) die bij u inwonen;
 • uitwonende, studerende kind(eren) tot 27 jaar. U moet uw kind(eren) dan wel financieel onderhouden;
 • door co-ouderschap uitwonende kind(eren) tot 27 jaar.

Onder kind(eren) verstaan wij uw eigen kind(eren), uw geadopteerde kind(eren) en/of uw stiefkind(eren). Kinderen jonger dan vijf jaar zijn gratis meeverzekerd. Zolang de verzekering loopt, blijven deze kinderen gratis verzekerd. Ook na hun vierde jaar. Neemt u eenmalig een minderjarige logee mee op vakantie? Dan is hij of zij voor die keer ook verzekerd.

Hulp en Huur vervoermiddel

Met deze dekking heeft u recht op hulp wanneer uw vervoermiddel, of de bestuurder, uitvalt. Dit geldt voor personenauto's, campers, motoren en scooters.

Valt het vervoermiddel waarmee u de reis maakt uit? En is het niet mogelijk het vervoermiddel binnen twee werkdagen weer te kunnen gebruiken? Dan kunt u een vervangend, vergelijkbaar vervoermiddel huren.

Hetzelfde geldt als het vervoermiddel binnen zeven dagen voor de reis niet meer te gebruiken is (bijvoorbeeld door een aanrijding, storm of diefstal) en ook niet binnen twee werkdagen na de oorspronkelijke vertrekdatum. 

Deze dekking is niet geldig voor reizen binnen Nederland.  

Hulp en Huur vervoermiddel

Het overzicht met dekkingen op deze pagina toont wat u maximaal vergoed krijgt. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis. Is dit anders, dan staat dat erbij. Met kostprijs bedoelen wij dat wij de schade volledig vergoeden.

Hulp en Huur vervoermiddel Bedrag
Alleen na toestemming Europeesche Hulplijn  
Hulp en repatriëring van uw voertuig Kostprijs
Huur vervangend vervoermiddel per dag (maximaal 30 dagen) € 125,-
Extra verblijfskosten, per dag (maximaal 10 dagen) € 75,-
Berging, bewaking, stalling en vervoer van uw voertuig € 1.000,-
Arbeidsloon bij reparatie langs de weg € 150,-
Verzending onderdelen € 150,-

Ongevallen

Met deze dekking bent u verzekerd als u overlijdt of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval tijdens uw reis. Het overlijden of de blijvende invaliditeit moet direct en alleen het gevolg zijn van een ongeval

 

Ongevallen

Hoeveel krijgt u maximaal uitgekeerd? Dat vindt u in het overzicht met dekkingen op deze pagina. De verzekerde bedragen in het overzicht zijn in euro’s en gelden per verzekerde per reis.

 

  Basis Comfort / Optimaal
Bij overlijden € 12.500,- € 25.000,-
Bij algehele blijvende invaliditeit € 35.000,- € 75.000,-
Zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met
cilinderinhoud van 50cc of meer
€ 3.000,- € 5.000,-

Reis Rechtsbijstand


Met deze dekking bent u verzekerd voor rechtsbijstand in de volgende situaties: 

 • Juridische meningsverschillen - deze moeten verband houden met een onder de reisverzekering verzekerde reis die u heeft afgelegd of nog gaat afleggen;
 • Verhaalsbijstand - als een ander aan u persoonlijk of aan uw spullen schade heeft toegebracht en daarvoor aansprakelijk is. De rechtsbijstandverzekeraar gaat dan de schade voor u verhalen op die ander;
 • Strafbijstand - in een tegen u aangespannen strafzaak (maar niet als u opzettelijk of met een misdadige bedoeling de wet heeft overtreden of zich niet aan fiscale voorschriften heeft gehouden);
 • Contractbijstand - als er juridische meningsverschillen zijn over de contracten die u in rechtstreeks verband met de reis heeft gesloten en als er sprake is van een financieel belang van minimaal € 125,-
 • Waarborgsom - voor het voorschieten van een waarborgsom die nodig is voor uw vrijlating, voor de teruggave van uw spullen, of om een beslag op uw spullen op te heffen.

Reis Rechtsbijstand

U krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat u hulpverlening krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen van DAS. Onderaan uw overzicht met dekkingen kunt u zien wat u maximaal vergoed krijgt. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld is.

Rechtsbijstand Bedrag
Binnen Europa Kostprijs
Buiten Europa (alleen bij Werelddekking) € 25.000,-

 

Kosten

DAS vergoedt de kosten van haar deskundigen volledig. Daarnaast vergoedt DAS externe kosten, zoals de kosten van de externe deskundigen die DAS inschakelt, van getuigen die u van de rechter moet betalen of de proceskosten die u moet betalen. Deze kosten worden tot maximaal de op het dekkingsoverzicht vermelde bedragen per juridisch meningsverschil vergoed.

Skiën en Snowboarden

Gaat u op wintersportvakantie? Dan is het belangrijk om de extra risico’s die u in dat geval loopt mee te verzekeren.

Met deze dekking bent u verzekerd tijdens het skiën en snowboarden.

Skiën en Snowboarden

Skiën en Snowboarden (gehuurde) Wintersportartikelen

U krijgt een vergoeding voor beschadiging, verlies of diefstal van wintersportartikelen. Dit geldt ook wanneer u deze artikelen in het buitenland heeft gehuurd.

Ongebruikte skipassen, skilessen en gehuurde skiuitrusting

U krijgt een vergoeding voor de kosten van niet gebruikte skipassen, skilessen en gehuurde skiuitrusting, wanneer u hier, door een verzekerde gebeurtenis, geen gebruik van kunt maken.

Geneeskundige kosten, bagage en ongevallen

U krijgt een vergoeding voor eventuele geneeskundige kosten, bagageschade en ongevallen tijdens de wintersport als u deze extra dekkingen heeft afgesloten en hiervoor op tijd uw premie heeft betaald.

Sluiten

Verhogen verzekerd bedrag (bij Annulering) - Wat is verzekerd?

Standaard bent u verzekerd voor € 1.500,- per persoon per reis. U krijgt dus maximaal dit bedrag terug als u een vakantie annuleert. Over het hele jaar geldt een maximum van € 6.000,-. Wilt u deze bedragen verhogen? Dan kunt u zich verzekeren voor € 3.500,- per persoon per reis, met een maximum van € 14.000,- per jaar

Sluiten

Waarnemer - Wat is verzekerd?

Een waarnemer is een persoon die niet meereist en uw vervanger of (zaak)waarnemer is als u afwezig bent. Bijvoorbeeld uw zakenpartner of de oppas van uw kinderen. U kunt deze waarnemer meeverzekeren. Dat betekent dat wij de kosten vergoeden als er iets met de waarnemer gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan ziekte, een ongeval of overlijden.

Een voorbeeld: als de waarnemer overlijdt of onverwacht naar het ziekenhuis moet, en u daardoor eerder van uw reis moet terugkeren, vergoeden wij de kosten.

De naam van de waarnemer moet aan ons zijn doorgegeven en u heeft voor deze dekking extra premie betaald. Wij vergoeden alleen de kosten als de waarnemer uitvalt door een verzekerde gebeurtenis en u geen vervangende waarnemer kunt regelen.