relaties privacy

Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiƫle Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer 1300878.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van u teneinde u adequaat van informatie te kunnen voorzien, voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant, voor het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, voor fraudebestrijding, om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses.

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid. Als wij gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiƫle dienst.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Uw rechten

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek in te dienen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs gericht aan: Europeesche Verzekeringen, Afdeling Juridische Zaken & Compliance, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht.

Sluiten