Het copyright op de informatie op deze website ligt bij Europeesche Verzekeringen. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder dat u vooraf schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de Europeesche. Europeesche Verzekeringen is een handelsnaam is van ASR Schadeverzekering N.V., KvK30031823, Utrecht.