Een natuurramp... En dan?

Het Calamiteitenfonds en de Europeesche

Bosbranden in Portugal, overstromingen in Frankrijk, stormen en aardbevingen in Thailand of Indonesië… Populaire vakantiebestemmingen krijgen soms te maken met noodsituaties. Bent u in zo’n gebied of gaat u erheen? Lees dan hier antwoorden op veel gestelde vragen.

Hebt u vragen over uw reis of verblijf? Neem in alle gevallen eerst contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersorganisatie. Misschien bieden zij een alternatief of kunnen zij u informeren over andere mogelijkheden.

U kunt de hulplijn van Buitenlandse Zaken bellen

U kunt contact opnemen met de 24/7-hulplijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken op telefoonnummer +31 247 247 247. Of download de 24/7 BZ Reis-app om op de hoogte te blijven van de actuele situatie. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u bovendien de meest actuele informatie en reisadviezen over uw vakantiegebied.

 

Check het calamiteitenfonds

Om het financieel risico voor reizigers zoveel mogelijk te beperken, is het Calamiteitenfonds opgericht. Calamiteiten en rampen zijn bijzondere situaties die veroorzaakt zijn door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon zijn in het bezochte land in een bepaalde periode. Reisorganisaties kunnen zich bij het fonds aansluiten. Op de website leest u of uw reisorganisatie dit heeft gedaan en of u dus een beroep kunt doen op het fonds. Ook vindt u hier of er inderdaad sprake is van een calamiteit of ramp. Het fonds bepaalt dit op basis van de geldende voorwaarden.

Een vakantie kan door deze rampen of calamiteiten aangepast worden. Soms wordt uw reis afgebroken en moet u eerder naar huis. Bij reisaanpassing vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten van die reisaanpassing. Als de reis moet worden afgebroken, vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten van de repatriëring naar Nederland en krijgt u een vergoeding voor de niet gebruikte vakantiedagen. In dat geval vallen de extra kosten niet onder de dekking van uw reis- of annuleringsverzekering.

 

In veel overige situaties biedt de reis- of annuleringsverzekering van de Europeesche een vergoeding. Hieronder leest u welke situaties dat zijn.

Reisverzekering

Ik ben op reis en ik wil mijn reis afbreken (eerder terug naar huis) vanwege een calamiteit, zoals een bosbrand, overstroming of noodweer.

Bent u gewond geraakt en is repatriëring noodzakelijk? Neem dan contact op met onze Europeesche hulplijn +31 20 651 5777. U bent na toestemming van de hulplijn verzekerd voor de extra kosten zoals hierboven beschreven staan.

Bent u niet gewond of is repatriëring niet noodzakelijk? Het is natuurlijk te begrijpen dat u uw reis wilt afbreken vanwege een calamiteit. Dit is echter niet verzekerd op een reisverzekering. U krijgt dus geen vergoeding voor de extra te maken reiskosten zoals nieuwe vliegtickets.

 

Door een calamiteit ben ik mijn spullen kwijtgeraakt of zijn mijn spullen beschadigd. Krijg ik deze kosten vergoed?

Het is erg vervelend als uw spullen beschadigd raken. U kunt een vergoeding krijgen voor beschadigde en verloren bagage, inclusief kleren en reisdocumenten. De hoogte van de maximumvergoeding is afhankelijk van de dekking die u hebt afgesloten.

 

Ik kan niet meer verblijven in mijn geboekte accommodatie. Krijg ik via mijn reisverzekering een vergoeding voor een vervangend verblijf?

Neem eerst contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersorganisatie. Misschien bieden zij een alternatief of kunnen zij u informeren over andere mogelijkheden. Indien dit niet het geval is, hebt u mogelijk recht op een vergoeding voor onvoorziene en noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten die u moet maken door een calamiteit. Dit is afhankelijk van de door u afgesloten verzekering. Raadpleeg daarom de voorwaarden om na te gaan of u hier recht op hebt. Neem voordat u extra kosten maakt eerst contact op met de Europeesche Hulplijn via +31206515777

 

Annuleringsverzekering

Mijn reisbestemming is getroffen door een calamiteit. Daarom wil/kan ik niet meer op vakantie naar dit gebied. Kan ik nu een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

De standaard Annuleringsverzekering biedt helaas geen dekking als u de reis annuleert vanwege dergelijke omstandigheden ter plaatse. Een calamiteit valt niet binnen de dekking.

Hebt u een Allrisk Annuleringsverzekering? Dan kunt u wél een beroep doen op uw Annuleringsverzekering. Deze verzekering biedt een vergoeding van 75% van de annuleringskosten, voor zover deze kosten niet vergoed worden door het Calamiteitenfonds.

 

Ik ben op reis in het gebied van een calamiteit. Daarom wil ik mijn reis afbreken. Kan ik de niet gebruikte vakantiedagen claimen op mijn annuleringsverzekering?

Hebt u een Standaard Annuleringsverzekering? Dan kunt u deze kosten kunt u niet op de annuleringsverzekering claimen. Annuleringen en afbrekingen als gevolg van calamiteiten vallen niet onder de dekking van de annuleringsverzekering.

Hebt u een Allrisk Annuleringsverzekering? Dan kunt u wél een beroep doen op uw Annuleringsverzekering. Deze verzekering biedt, tot het verzekerde bedrag, een afbrekingsvergoeding van 75% van niet gebruikte reisdagen voor zover deze kosten niet vergoed worden door het Calamiteitenfonds.

 

Samengestelde reis

Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?

Hebt u een annuleringsverzekering bij ons met de dekking Samengestelde Reis? Dan geldt het volgende.

Als een onderdeel van uw geboekte reis onvoorzien uitvalt, dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen. U kunt er ook voor kiezen om de reis of het verblijf in een aangepaste vorm voort te zetten. In dat geval vergoeden wij de noodzakelijke reis- en verblijfskosten. Dat doen we tot maximaal het bedrag van de annuleringskosten van de overige uitvallende onderdelen.

Let op: bij reizen die na 1 juli 2018 zijn geboekt, gelden mogelijk andere regels en draagt het reisbureau een verantwoordelijkheid. Neem daarom bij (gedeeltelijke) uitval van reisonderdelen altijd eerst contact op met het reisbureau.

Weet u niet of uw verzekering de dekking ‘Samengestelde Reis’ heeft? Dan kunt u dit online nakijken. Zoek op uw polisblad het voorwaardennummer. Ga vervolgens naar https://www.europeesche.nl/klantenservicevoorwaarden en vul daar dit nummer in. Lukt het u niet? Neem dan contact op met uw reis- of verzekeringsadviseur.