Gevolmachtigd agenten

Wat verstaan wij onder gevolmachtigd agenten?

De verzekeringen van de Europeesche kunt u afsluiten via reisbureaus. Aan een aantal verzekeringsadviseurs en dienstverleners heeft de Europeesche daarnaast een 'volmacht' verleend. Dit noemen wij 'gevolmachtigd agenten'. Hierbij gaat het om professionele, financiële dienstverleners, die binnen bepaalde afspraken namens de Europeesche mogen optreden ('gevolmachtigd zijn').

Zo werkt het

Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeringsmaatschappij ook doet. Het enige verschil is dat een gevolmachtigd agent voor 'rekening en risico' van een verzekeringsmaatschappij werkt. Dat wil zeggen dat wanneer een gevolmachtigd agent bijvoorbeeld een motorverzekering afsluit, hij hiervoor niet zelf het risico draagt. Dat doet degene waarvan hij een volmacht heeft gekregen (in dit geval de Europeesche). Een gevolmachtigd agent heeft wel een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een gevolmachtigd agent werkt zelf meestal ook via een onafhankelijk intermediair. Vaak maakt dit onderdeel uit van hetzelfde bedrijf. Deze kantoren zijn nog steeds onafhankelijk. Ze geven namelijk ook advies over verzekeringen van andere verzekeraars.

De volmachten van de Europeesche zijn voornamelijk verleend voor particuliere schadeverzekeringen. Hierbij gaat het vooral om verzekeringen op het gebied van reizen en vrije tijd.

Het volmachtbedrijf is uw eerste aanspreekpunt

De Europeesche heeft meer dan honderd gevolmachtigd agenten. Hier vindt u een overzicht van alle gevolmachtigden.