Wat is assurantiebelasting?

Net zoals voor andere diensten en producten wordt ook voor verzekeringen belasting betaald. Deze vorm van belasting noemen we assurantiebelasting. De hoogte daarvan is in de wet vastgelegd en wordt door de overheid bepaald.

Waarover werd tot nu toe assurantiebelasting geheven?

Niet over alle dekkingen van de reisverzekeringen wordt assurantiebelasting berekend. De heffing gold alleen voor de premie van de dekkingen Rechtsbijstand, Hulp en Huur & Vervoermiddel en Annulering.

Over welke dekkingen wordt sinds 1 april 2012 belasting geheven?

Sinds 1 april 2012 betaalt u ook assurantiebelasting over premie voor:

  • hulpverlening bij ziekte, ongeval of overlijden van een reisgenoot;
  • buitengewone kosten als er sprake is van ziekte, ongeval of overlijden van een reisgenoot;
  • kosten voor onverwacht langer verblijf;
  • buitengewone kosten door terugkeer voor het bijwonen van begrafenissen of in het geval van een ernstig zieke;
  • reiskosten van medereizigers voor bezoek aan een ziekenhuis;
  • reis-/verblijfskosten bij overkomst van een persoon voor noodzakelijke bijstand bij ziekenhuisopname;
  • vergoeding voor (gedeeltelijk) ongebruikte skipassen, lessen en uitrusting.

U moet ook assurantiebelasting betalen over dekking voor geneeskundige kosten voor huisdieren (Topdekking) en schade aan vakantieverblijven (Basisdekking).

Hoeveel extra assurantiebelasting heft de Belastingdienst?

Anders dan bij de andere dekkingen rekent de Belastingdienst niet 21% over de hele premie, maar over een deel daarvan. Dat deel is vastgesteld door de Belastingdienst en afhankelijk van het aantal verzekerden op een polis. Daarom is het moeilijk het bedrag terug te rekenen naar het verzekeringstarief. Op uw nieuwe polisblad kunt u zien hoeveel assurantiebelasting u betaalt.

Wat betekent dit voor u?

Als u een doorlopende reisverzekering bij de Europeesche heeft, berekenen wij de extra assurantiebelasting aan u door. Bij nieuwe verzekeringen doen wij dat sinds april 2012. Bij lopende verzekeringen sinds het eerste moment waarop u na 1 april premie betaalt heeft. Heeft u een kortlopende reisverzekering, dan berekenen wij de extra assurantiebelasting niet apart. Op dit moment is dat technisch niet mogelijk. Dit voeren wij op een later moment alsnog door.

De assurantiebelasting geldt voor een aantal verzekeringen. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

Wat is er veranderd?

Tot 31 december 2012 betaalde u 9,7% assurantiebelasting over uw verzekering(en). Vanaf 1 januari 2013 heeft de overheid ons verplicht dit percentage naar 21% te verhogen.

Waarom is de assurantiebelasting veranderd?

De verhoging van de assurantiebelasting is voortgekomen uit een wetswijziging. Deze wetswijziging is een gevolg van de afspraken die in het regeerakkoord zijn gemaakt en is opgenomen in het Belastingplan 2013.

Wat betekent dit voor u?

Als u een verzekering bij de Europeesche heeft, berekenen wij de extra assurantiebelasting aan u door. U betaalt het nieuwe belastingpercentage vanaf uw eerste betalingsmoment na 1 januari 2013. Het totaalbedrag dat u voor uw verzekering(en) betaalt, wordt daardoor hoger.

Vragen of meer informatie?

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie over de nieuwe assurantiebelasting over reisverzekeringen? Bel dan met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.