Joop Rengers Fonds

De Europeesche vindt ontspanning en genieten van vrije tijd belangrijk. Dit moet voor iedereen mogelijk zijn. Daarom hebben wij het Joop Rengers Fonds opgericht. Het fonds ondersteunt met name de mensen met een beperking bij recreatie- en sportactiviteiten. Die zelf niet de mogelijkheden hebben de weg te vinden actief te zijn of te kunnen genieten van vrije tijd.

Het Joop Rengers Fonds is in 2012 opgericht ter ere van het 40-jarig jubileum van oud-directeur Europeesche Verzekeringen, Joop Rengers. De belangrijkste doelstelling van het fonds: vrije tijdsactiviteiten mogelijk maken voor individuen of groepen die door omstandigheden hier geen of beperkte toegang tot hebben. 

Doelstellingen Joop Rengers Fonds

  • Het bevorderen van recreatie en vrijetijdbesteding bij mensen die over geen of te weinig middelen beschikken. Denk hierbij aan activiteiten voor kansarme kinderen. Of een reisactiviteit voor een groep mensen met een fysieke beperking.
  • Actief een bijdrage leveren aan de projecten die voortkomen uit het maatschappelijke partnership dat het Joop Rengers Fonds heeft met stichting Reis met je Hart;
  • Het activeren van medewerkers, relaties en partners om zich zowel tijdens als buiten werktijd maatschappelijk in te zetten. Dit kan zowel via het voordragen van maatschappelijke projecten als het samenwerken en bijdragen in het realiseren van geselecteerde initiatieven die aansluiten op de doelstellingen van het fonds. 

Sponsoring van projecten

Jaarlijks worden 1 of 2 projecten door het fonds uitgekozen die een donatie of sponsoring (financieel of in natura) ontvangen om het maatschappelijk project mogelijk te maken. Deze kunnen worden aangemeld door individuen of stichtingen, maar ook worden voorgedragen door medewerkers, klanten en relaties.

Meer informatie over het Joop Rengers Fonds en weten welke projecten het fonds tot nu toe heeft gesteund? Of wilt u een project aandragen? Bezoek dan de website van het Joop Rengers Fonds