Coronavirus update

Reis- en annuleringsverzekering

24 juli 2020

Coronavirus update

Europa en het Caribisch deel van het Koninkrijk kleurt weer geel.

Na de persconferentie van 3 juni jl. kunnen we ons voorstellen dat u graag weer wilt gaan reizen! De Europeesche geeft geen reisadvies. Wel kunnen we u uitleggen hoe onze verzekeringen werken. Kijk voor een actueel reisadvies, zowel voorafgaand als tijdens uw reis op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

De overheid waarschuwt ervoor dat de situatie op de reisbestemming weer kan veranderen en het reisadvies weer oranje of rood kan worden. Daarbij is aangegeven dat de overheid deze keer geen reizigers zal repatriëren. Voor uw reis- en/of annuleringsverzekering geldt dat een schadegebeurtenis onverwachts en onvoorzien moet zijn om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Tevens bent u als verzekerde verplicht om schade te beperken en te voorkomen.

Voor de nieuwe situatie staan hieronder de meest gestelde vragen over de dekking van onze reis- en annuleringsverzekeringen. Onze eerdere standpunten m.b.t. het reizen naar gebieden met code oranje of rood zijn niet gewijzigd. Kijk daarvoor op: https://www.europeesche.nl/nieuws/coronavirus-vraag-en-antwoordeuws/coronavirus-vraag-en-antwoord

Annuleringsverzekering

Is er dekking op mijn annuleringsverzekering als ik een reis boek naar een land met het reisadvies code groen of geel?

U heeft de normale dekking die u altijd gewend bent op onze kortlopende- en doorlopende annuleringsverzekering als het reisadvies naar uw bestemming (weer) groen of geel is op het moment dat u uw reis boekt. Dit geldt ook voor de Allrisk Annuleringsdekking.

Is er dekking voor niet gebruikte reisdagen op mijn annuleringsverzekering als ik onverhoopt eerder terug ben gekeerd vanwege een gewijzigd reisadvies. Bijvoorbeeld van code geel naar code oranje/rood.

De standaard annuleringsverzekering biedt hiervoor geen dekking. Heeft u een Allrisk annuleringsdekking? Dan vergoeden we de niet gebruikte reisdagen voor 75%.

Als ik op de luchthaven door de luchtvaartmaatschappij wordt geweigerd voor mijn vlucht. Is dit gedekt?

Een luchtvaartmaatschappij heeft het recht om een reiziger te weigeren op een vlucht. Bijvoorbeeld als u niet de juiste reisdocumenten hebt, of om redenen op het gebied van gezondheid, veiligheid of beveiliging. Dus ook in deze situatie kan dit voor komen.

Als u geweigerd wordt op een vlucht dan kunt u mogelijk een vergoeding claimen bij uw luchtvaartmaatschappij.
Op de standaard annuleringsverzekering is het geweigerd worden op een vlucht geen verzekerde gebeurtenis. Heeft u een Allrisk annuleringsdekking? Dan kunt u eventueel 75% van de niet gebruikte reisdagen claimen. Hierbij houden we rekening met de vergoeding die u van uw luchtvaartmaatschappij heeft gekregen.

Het coronavirus is bij mij of mijn verzekerde reisgenoot vastgesteld door middel van een PCR-test. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsdekking?

Is het coronavirus bij u of uw reisgenoot aantoonbaar vastgesteld? De annuleringsdekking biedt dan dekking voor het annuleren van een reis omdat uzelf of uw reisgenoot corona heeft.

Reisverzekering

Heb ik dekking op mijn reisverzekering als ik wil afreizen naar een land waarvoor het reisadvies code geel is?

Er is dekking als op het moment van vertrek vanuit Nederland er voor het land van bestemming een reisadvies code geel of groen is afgegeven. Geldt er in het land van uw reisbestemming een quarantaineverplichting bij aankomst? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet verzekerd. Verandert het reisadvies tijdens uw reis naar code oranje of rood? Dan blijft uw dekking ook voor corona-gerelateerde medische kosten van kracht tot de einddatum van uw reisverzekering of bij vertraging van uw terugkeer tot het eerst mogelijke moment dat u naar huis kunt terugkeren.

Is er dekking op mijn reisverzekering als het reisadvies tijdens mijn reis wordt aangepast?

Bent u op uw reisbestemming en wordt tijdens uw vakantie het reisadvies aangepast van code geel of groen naar code oranje of rood? Dan loopt de dekking van uw verzekering door tot de einddatum van uw reisverzekering of tot het eerst mogelijke moment dat u naar huis kunt terugkeren. De dekking is dan geldig voor zowel corona-gerelateerde schade als voor niet corona-gerelateerde schade. 

Mijn reisbestemming heeft code oranje of rood. Biedt mijn reisverzekering dekking als ik (medische) kosten moet maken door het coronavirus?

Bent u nog niet vertrokken naar uw reisbestemming en is er een negatief reisadvies afgegeven voor uw reisbestemming? Dan bent u niet verzekerd als u toch naar uw reisbestemming gaat en een corona-gerelateerde schade oploopt of daarvoor kosten moet maken. Dit geldt ook als het reisadvies voor uw bestemming tijdens uw reis wordt aangepast van oranje of rood naar de code geel of groen. Voor niet corona- gerelateerde schade heeft uw wel dekking op uw reisverzekering.

Ik ben op reis en heb extra reis- en verblijfkosten, omdat ik door het coronavirus langer op mijn reisbestemming moet blijven. Is dit verzekerd?

Extra reis- en verblijfkosten zijn alleen verzekerd als u of uw medeverzekerde ernstig ziek wordt tijdens uw reis en na akkoord door de alarmcentrale SOS International: 020-6515777. Neem in andere gevallen contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij. 

Ik ben op reis en heb extra reis- en verblijfkosten, omdat ik door het coronavirus in quarantaine moet.

Heeft u extra reis- of verblijfkosten omdat u op reis preventief in quarantaine moet? Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw verzekering.

 

Elke situatie is anders. En elke schade wordt individueel beoordeeld. Aan bovenstaande vragen en antwoorden kunnen daarom geen rechten worden ontleend.