Coronavirus - Vraag en Antwoord

Q&A voor de reis- en annuleringsverzekering

20 juni 2022

Coronavirus  - Q&A voor de reis- en annuleringsverzekering 

Bij Europeesche geven we geen reisadvies, maar kunnen we er wel voor zorgen dat u onbezorgd en zonder verrassingen op vakantie gaat. In onderstaande informatie vind u antwoorden op veel gestelde vragen over de reisverzekering en annuleringsdekking van Europeesche. 

Voor inwoners van België en Duitsland gelden de reisadviezen van de eigen overheid. Dit kan afwijken van de reisadviezen van de Nederlandse overheid.

Voor uw reis- en/of annuleringsverzekering geldt dat een schadegebeurtenis onverwachts en onvoorzien moet zijn om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Tevens bent u als verzekerde verplicht om schade te beperken en te voorkomen.

Annuleringsverzekering

Is er dekking op mijn annuleringsverzekering als ik een reis boek naar een land met het reisadvies code groen of geel?

U heeft de normale dekking op onze kortlopende- en doorlopende annuleringsverzekering als het reisadvies naar uw bestemming groen of geel is op het moment dat u uw reis boekt. Dit geldt ook voor de Allrisk annuleringsdekking en de garantieannuleringsverzekering.

Is er dekking op mijn annuleringsverzekering als ik een reis boek naar een land met het reisadvies code oranje of rood?

U heeft de normale dekking op onze kortlopende- en doorlopende annuleringsverzekering als het reisadvies naar uw bestemming oranje of rood is op het moment dat u uw reis boekt. Dit geldt ook voor de garantieannuleringsverzekering. Heeft u een annuleringsverzekering met de Allrisk annuleringsdekking, dan krijgt u om de annuleringsreden oranje/rood reisadvies geen vergoeding op de Allrisk annuleringsverzekering. Dit is dan geen onzekere gebeurtenis en was al bekend op het moment van boeken.

Is er dekking voor de annuleringskosten als ik mijn reis wil annuleren vanwege een aangepast reisadvies?

Op de standaard annuleringsverzekering en de garantie annuleringsverzekering bestaat alleen dekking voor in de polis genoemde verzekerde gebeurtenissen. Alle andere redenen om uw reis te annuleren zijn daarom niet verzekerd. Aangepaste reisadviezen zijn niet genoemd en vallen dus niet onder de dekking.

Heeft u uw reis geboekt en een Allrisk annuleringsdekking gesloten toen het reisadvies voor uw bestemming groen of geel was? Dan vergoeden wij 75% van de annuleringskosten als u uw reis nu zelf annuleert, vanwege het gewijzigde reisadvies. En mits de reisorganisatie de kosten niet vergoed. 

Is er dekking op mijn annuleringsverzekering als ik onverhoopt eerder terug ben gekeerd vanwege een gewijzigd reisadvies? Bijvoorbeeld van code geel naar code oranje of rood.

De standaard annuleringsverzekering en de garantie annuleringsverzekering bieden hiervoor geen dekking. Heeft u een Allrisk annuleringsdekking? Dan vergoeden we de niet gebruikte reisdagen voor 75%.

Als ik op de luchthaven door de luchtvaartmaatschappij wordt geweigerd voor mijn vlucht. Is dit gedekt?

Een luchtvaartmaatschappij heeft het recht om een reiziger te weigeren op een vlucht. Bijvoorbeeld als u niet de juiste reisdocumenten hebt, of om redenen op het gebied van gezondheid, veiligheid of beveiliging. Dus ook in deze situatie kan dit voor komen.

Als u geweigerd wordt op een vlucht dan kunt u mogelijk een vergoeding claimen bij uw luchtvaartmaatschappij.
Op de standaard annuleringsverzekering en de garantie annuleringsverzekering is het geweigerd worden op een vlucht geen verzekerde gebeurtenis. Heeft u een Allrisk annuleringsdekking? Dan kunt u eventueel 75% van de niet gebruikte reisdagen claimen. Hierbij houden we rekening met de vergoeding die u van uw luchtvaartmaatschappij heeft gekregen.

Het coronavirus is bij mij of mijn verzekerde reisgenoot vastgesteld door middel van een PCR-test of Antigeen-test. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsdekking?

Is het coronavirus bij u of uw reisgenoot aantoonbaar vastgesteld met een PCR-test of Antigeen-test? De standaard annuleringsverzekering, garantie annuleringsverzekering en de Allrisk-annuleringsverzekering bieden dan dekking voor het annuleren van een nog te beginnen reis, omdat u zelf of uw reisgenoot corona heeft. Ongeacht of u wel of geen klachten heeft. Is het coronavirus bij u of uw reisgenoot aantoonbaar vastgesteld op het moment dat u op reis bent en terug naar huis wilt reizen? Dan biedt de annuleringsverzekering geen dekking. U komt mogelijk wel in aanmerking voor een vergoeding via de annuleringsverzekering als u door uw besmetting op wordt genomen in het ziekenhuis. Indien u een reisverzekering heeft, kunt u mogelijk ook een vergoeding krijgen voor extra reis- en verblijfskosten. 

Een uitslag van een zelftest is niet voldoende. Wij accepteren alleen een uitslag door middel van een PCR-test of Antigeen-test afgenomen door de GGD of een commerciële aanbieder, de kosten van deze test worden niet vergoed.

Let op: Na een besmetting met het coronavirus kun je nog enkele weken positief testen op het virus. Test je binnen 8 weken na je eerdere uitslag of ontvangst van het herstelbewijs nogmaals positief en wil je op grond van deze nieuwe positieve test annuleren? In dat geval is er geen dekking. Wij zien de positieve uitslag van deze test namelijk niet als onverwacht en onvoorzien.

Als het (straks) verplicht is dat ik ingeënt ben met het corona-vaccin om te kunnen reizen, of ik met andere inreisbeperkingen te maken krijg, krijg ik dan de annuleringskosten vergoed als ik mijn geboekte reis annuleer?

Heeft u onze annuleringsverzekering met de standaard annuleringsdekking? Dan is het niet hebben van verplicht gestelde inenting geen verzekerde situatie. Dus annuleert u uw reis, omdat u niet kunt voldoen aan de vaccinatie-eisen, waaronder een zogenaamde "boosterprik"? Dan krijgt u geen vergoeding op de annuleringsverzekering.

Er is 1 uitzondering. Krijgt u om medische redenen de inenting niet die verplicht is voor uw reisbestemming? En was dit onvoorzien op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan worden de annuleringskosten volledig vergoed conform de voorwaarden. Mits het niet hebben van het vaccin buiten uw schuld was en de verplichting van het hebben van de inenting onvoorzien was op het moment dat u de verzekering afsloot.

Heeft u onze annuleringsverzekering met de Allrisk annuleringsdekking? En heeft u uw reis geannuleerd vanwege het niet hebben van een verplichte inenting voor uw reis, waaronder een zogenaamde "boosterprik"? En is het niet hebben van deze inenting buiten uw schuld en was dit onvoorzien op het moment dat u de verzekering afsloot? Dan is er sprake van een verzekerde situatie en kunt u maximaal 75% van uw annuleringskosten vergoed krijgen op uw annuleringsverzekering.

Er is 1 uitzondering. Heeft u om medische redenen niet de inenting gekregen die verplicht is voor uw reisbestemming? Dan worden de annuleringskosten volledig vergoed conform de voorwaarden.  

Let op: Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren. Is de gebeurtenis niet meer onvoorzien of onverwachts of is deze voor het aangaan van de dekking al bekend? Dan is er geen recht op schadevergoeding.

Gezien de huidige situatie en ontwikkelingen zien we een vaccinatieplicht om te kunnen en mogen reizen, niet als onzeker en daarmee niet meer onverwacht en onvoorzien. Als u op het moment van boeken van uw reis wist of kon weten dat er een vaccinatieplicht zou zijn, is er geen dekking op de Allrisk annuleringsdekking indien:

 • U niet voldoet aan de vaccinatieverplichting van uw reisbestemming;
 • U niet tijdig uw vaccinatie ontvangt;
 • U geen vaccinatie wenst;
 • U nu al weet dat u vanwege medische redenen geen vaccinatie zult krijgen

Krijg ik de annuleringskosten vergoed als ik mijn reis vanwege (gewijzigde) inreisbeperkingen wil annuleren? 

Nee, gezien de huidige situatie en ontwikkelingen zien we opgelegde inreisbeperkingen of andersoortige maatregelen om te kunnen en mogen reizen niet als onzeker en daarmee niet meer als onverwacht en onvoorzien.

Per 1 januari 2022 beschouwen wij inreisbeperkingen en maatregelen zoals: 

 • Een vaccinatieverplichting om te mogen reizen
 • Een verplichte quarantaine bij aankomst
 • (Zelf)testverplichting voor, tijdens of na de reis om te mogen reizen
 • Geen visum krijgen vanwege inreisbeperkingen

Niet als onverwacht en onvoorzien, ook niet als deze beperkingen of maatregelen op het moment van boeken voor uw specifieke reisbestemming nog niet bekend waren, gezien de toename aan maatregelen voor verschillende reisbestemmingen. 

Hierdoor kan er geen aanspraak gemaakt worden op de dekking van de (allrisk)annuleringsverzekering indien u uw reis hieromtrent wenst te annuleren.  

Is er dekking op de annuleringsverzekering als ik thuis in quarantaine moet blijven en niet op reis mag omdat ik in aanraking ben geweest met iemand met het virus? 

Als u zelf niet ziek bent, dan is er geen dekking op de standaard annuleringsverzekering en de garantie annuleringsverzekering. Als u of uw reisgenoot niet zelf ziek zijn en u heeft een Allrisk-annuleringsdekking dan is er wel recht op een vergoeding van de annuleringskosten. Hiervoor geldt een eigen risico van 25%.

Ik heb zelf een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?

Heeft u een annuleringsverzekering met de dekking Samengestelde Reis? Dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

U kunt zelf nagaan of uw verzekering de dekking ‘Samengestelde Reis’ heeft, door naar https://www.europeesche.nl/klantenservicevoorwaarden te gaan. 

Als uw reisbureau een reis voor u samenstelde gelden andere regels en voorwaarden. We verzoeken u dan eerst contact op te nemen met uw reisbureau.

Biedt het calamiteitenfonds uitkomst?

Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake. Voor meer informatie zie: https://www.calamiteitenfonds.nl/nieuws/coronavirusgeendekking

Reisverzekering

Heb ik dekking op mijn reisverzekering als ik wil afreizen naar een land waarvoor het reisadvies code groen, geel of oranje is?

Er is dekking als op het moment van vertrek vanuit Nederland er voor het land van bestemming een reisadvies code groen, geel of oranje is afgegeven. Geldt er in het land van uw reisbestemming een quarantaineverplichting bij aankomst? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet verzekerd. 

Mijn reisbestemming heeft code rood. Biedt mijn reisverzekering dekking als ik (medische) kosten moet maken door het coronavirus?

U bent niet  verzekerd als u toch naar uw reisbestemming gaat en een corona-gerelateerde schade oploopt of daarvoor kosten moet maken. Dit geldt ook als het reisadvies voor uw bestemming tijdens uw reis wordt aangepast van code rood naar de code groen, geel of oranje. Voor niet corona- gerelateerde schade heeft u wel dekking op uw reisverzekering.

Is er dekking op mijn reisverzekering als het reisadvies tijdens mijn reis wordt aangepast?

Bent u op uw bestemming en wordt tijdens uw vakantie het reisadvies aangepast van code groen, geel of oranje naar code rood? Neem dan contact op met uw reisorganisatie, luchtvaartmaatschappij of Buitenlandse zaken en volg hun adviezen op. Verlaat zo snel mogelijk het land als dat wordt geadviseerd door de Nederlandse overheid.

De dekking van uw verzekering loopt door tot de einddatum van uw reisverzekering of tot het eerst mogelijke moment dat u naar huis kunt terugkeren. Blijft u langer op uw vakantiebestemming, terwijl u redelijkerwijs wel naar huis kunt terugkeren? Dan bent u  niet meer verzekerd voor schade die gerelateerd is aan corona. U bent nog wel verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan corona. Zoals medische kosten als gevolg van een beenbreuk of bagage die wordt gestolen. Mits u de betreffende rubrieken heeft meeverzekerd.

De kosten van vervroegde terugkeer als gevolg van een veranderd reisadvies zijn niet gedekt op een reisverzekering.

Ik ben op reis en heb extra reis- en verblijfkosten, omdat ik door het coronavirus langer op mijn reisbestemming moet blijven. Is dit verzekerd?

Extra reis- en verblijfkosten zijn alleen verzekerd als u of uw medeverzekerde ernstig ziek wordt tijdens uw reis en na akkoord door de alarmcentrale SOS International: 020-651 57 77. Neem in andere gevallen contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij. Een positieve besmetting met het coronavirus, aangetoond middels een PCR-test of Antigeen-test, beschouwen wij als ernstig ziek zijn.  

Ben ik verzekerd als ik op reis ben en ik en mijn eventuele medeverzekerden krijgen een verplichte quarantaine opgelegd?

Extra reis- en verblijfskosten als u en uw eventuele medeverzekerde(n) onverwacht langer op de reisbestemming moet(en) blijven, omdat de (lokale) overheid van de reisbestemming u en uw eventuele medeverzekerde(n) verplichte quarantaine wegens Covid-19 oplegt zijn verzekerd op uw reisverzekering.

U bent alleen verzekerd als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 • Uw reis is geboekt in de periode tot en met 31 maart 2023;
 • De vertrekdatum van de geboekte reis valt in de periode tot en met 31 maart 2023;
 • Op het moment van vertrek geldt er op de website nederlandwereldwijd.nl een reisadvies "groen/geel" voor uw reisbestemming;
 • De (lokale) overheid van uw reisbestemming heeft een verplichte quarantaine opgelegd, waardoor u en uw eventuele medeverzekerde(n) op de geplande terugreisdatum niet kunt/kunnen terugreizen naar Nederland of uw groeps/rondreis niet kunt voortzetten;
 • U maakt door deze quarantaine onvoorziene extra verblijfs- en/of reiskosten die niet vergoed worden door bijvoorbeeld de (lokale) overheid op de reisbestemming, de Nederlandse overheid, uw vervoerder, luchtvaartmaatschappij of reisorganisaties; 
 • In het geval van een kortlopende reisverzekering dient u de clausule extra reis- en verblijfskosten Covid op uw polis te hebben. 

Wat krijg ik vergoed:

 • Noodzakelijke extra verblijfskosten tot maximaal € 100,- per verzekerde per dag voor maximaal 10 dagen;
 • De vergoeding van verblijfskosten verminderen wij met 10% in verband met kosten die u bespaart op uw normale levensonderhoud;
 • Extra reiskosten naar Nederland tot max. € 750,- per verzekerde;
 • Wij vergoeden maximaal € 4.000,- per polis;

Belangrijk: wij vergoeden deze kosten alleen als u deze in overleg met en met goedkeuring van de alarmcentrale (+31 20 651 57 777) heeft gemaakt. 

Ik ga op reis en ik heb een dekkingsverklaring voor medische kosten nodig om te kunnen reizen, kunnen jullie die afgeven? 

Ja, mits u voldoet aan onderstaande:

 • U heeft een geldige reisverzekering met werelddekking en geneeskundige kosten
 • U reist naar een bestemming met code groen, geel of oranje
 • U heeft voor het aanvragen van een visum een dekkingsverklaring nodig
 • U heeft een geldige zorgverzekering die ook dekking biedt op de reisbestemming. Heeft u geen verplichte Nederlandse zorgverzekering? Of biedt uw zorgverzekering geen vergoeding in het land, de plaats of de instelling waar u de geneeskundige kosten moet maken? Of niet voor de reden waarvoor u op reis bent? Dan ontvangt u geen vergoeding via deze dekking.

Voldoet u aan bovenstaande? Stuurt u ons dan een e-mail.

Schrijf in de onderwerpregel: Dekkingsverklaring

Vermeldt onderstaande in de e-mail:

Bij een doorlopende polis:

Het polisnummer, uw naam, geboortedatum, postcode en huisnummer, heen- en terugreisdatum, bestemming.

Gaat u met meerdere verzekerden dan ontvangen wij graag van alle reizigers de bovenstaande gegevens.

Bij een aflopende polis:

Het polisnummer, uw naam, geboortedatum, postcode en huisnummer, heen- en terugreisdatum, bestemming.

Gaat u met meerdere verzekerden dan ontvangen wij graag van alle reizigers de bovenstaande gegevens. 

Daarnaast de boekingsbevestiging. Heeft u deze niet? Dan de naam van de reisorganisatie en boekingsnummer vermelden.

Stuurt u de e-mail naar: info@europeesche.nl

Let op: Wij geven geen op maat gemaakte verklaring af met daarin specifieke wensen of bedragen van uzelf, uw vervoerder, reisorganisatie of reisbestemming. 

Een andersoortige (Engelstalige) verklaring geven wij niet af. Hiervoor kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar.  

Elke situatie is anders. En elke schade wordt individueel beoordeeld. Aan bovenstaande vragen en antwoorden kunnen daarom geen rechten worden ontleend.