Europeesche Verzekeringen verhuist naar Utrecht

29 oktober 2015

Europeesche Verzekeringen verhuist per 1 april 2016 van Amsterdam naar Utrecht.  Vanaf die datum werken we vanuit de hoofdvestiging van a.s.r. in Utrecht. In deze nieuwsbrief informeren we u hierover.

De verhuizing volgt uit het voornemen van de Raad van Bestuur van a.s.r. om de Europeesche te verplaatsen van Amsterdam naar het volledig gerenoveerde a.s.r.-kantoor in Utrecht. 

Karin Bergstein, lid Raad van Bestuur a.s.r., zegt hierover: ‘We werken continu aan de verbetering van efficiency van onze organisatie, om het voor klanten beter te regelen en om onze kosten beheersbaar te houden. Met de verhuizing naar Utrecht is Europeesche Verzekeringen in staat om nauwer samen te werken met het schade- en volmachtbedrijf van a.s.r. en optimaal te kunnen profiteren van de wederzijdse expertise. Daarmee kunnen we klanten en adviseurs van Europeesche Verzekeringen en a.s.r. nog beter bedienen.’

De Europeesche blijft onverkort actief als specialist op de markt voor reis- en recreatieverzekeringen. Ook in de samenwerking met partners, zoals adviseurs en volmachthouders, verandert niets. De nog te benoemen manager van Europeesche Verzekeringen gaat per 1 april 2016 rapporteren aan Robert van der Schaaf, directeur Schade.

De Raad van Bestuur van a.s.r. is met de huidige algemeen directeur van de Europeesche Gerard ten Brincke in overleg  over voortzetting van zijn loopbaan na 1 april 2016, binnen dan wel buiten a.s.r.

Het voorgenomen besluit over de verhuizing van de organisatie is voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad van a.s.r.