Oekraïne en de dekking van je verzekeringen

De situatie in Oekraïne

07 maart 2022

Oekraïne en de dekking van je verzekeringen

De situatie in Oekraïne verandert constant sinds de inval door Rusland. Dit heeft, ook door eventuele nieuwe sancties, gevolgen voor hoe wij als verzekeraar om moeten gaan met wet- en regelgeving en de dekking van onze verzekeringen.

Molest

De situatie in Oekraïne wordt gezien als ‘molest’. Hiervan wordt gesproken als er o.a. sprake is van een gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar of in elk geval de een de ander, bestrijden met militaire machtsmiddelen. Onderaan deze blog vindt u een totaaloverzicht wat er onder molest wordt verstaan.

Vergoeding bij molest

Het is wettelijk verboden om als Nederlandse schadeverzekeraar schades te verzekeren die zijn veroorzaakt door of ontstaan uit molest. Dit betekent dan ook dat wij voor alle schades door, gerelateerd aan, of die verband houden met molest, op al onze verzekeringen geen dekking kunnen en mogen verlenen. Dit houdt helaas in dat er bijvoorbeeld geen vergoeding is vanuit de allrisk annuleringsdekking bij het annuleren van uw reis vanwege de situatie in Oekraïne. Er is dus ook geen dekking wanneer u vanwege deze situatie een reis naar een andere locatie (bijvoorbeeld Rusland of Hongarije) gaat annuleren.

Waar kunt u terecht?

Wit u door de huidige situatie niet meer reizen, of wordt uw reis door de reisorganisatie, touroperator of luchtvaartmaatschappij geannuleerd? Neem in dat geval allereerst contact op met deze instanties om uw mogelijkheden te bespreken.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars vindt u hier meer algemene informatie over. Heeft u vragen over de Europeesche verzekering? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wat wordt verstaan onder molest?

Onder molest wordt o.a. verstaan:

  • Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
  • Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners betrokken is.
  • Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of in elk geval de een de ander, bestrijden met militaire machtsmiddelen. Met gewapend conflict wordt ook bedoeld het gewapend optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties.
  • Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het openbaar gezag.
  • Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die is gericht tegen het openbaar gezag.
  • Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat is gericht tegen het openbaar gezag.