18 januari 2017

In Gambia is de noodtoestand uitgeroepen. Heeft dit invloed op uw reis en bent u verzekerd bij de Europeesche? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of de organisatie bij wie u de reis geboekt heeft. Blijf nauwgezet het nieuws volgen.

Ik heb een reis geboekt naar Gambia en wil nog steeds vertrekken. Is dit verstandig?

Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken leest u reisadviezen voor landen en gebieden waar terrorisme voorkomt. U vindt deze reisadviezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/inhoud/gambia

U kunt ook contact opnemen met het 24/7 BZ Contactcenter op telefoonnummer +31 247 247 247. Daarnaast blijft u via hun 24/7 BZ Reis-app op de hoogte van de actuele situatie. Of neem contact op met uw reisbureau/reisorganisatie.

Calamiteitenfonds

Calamiteiten en rampen vallen niet onder de dekking van uw reis- of annuleringsverzekering. Een vakantie kan door deze rampen of calamiteiten aangepast worden. Soms wordt uw reis zelfs helemaal afgebroken en moet u eerder naar huis. Calamiteiten en rampen zijn bijzondere situaties die veroorzaakt zijn door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon zijn in het bezochte land in een bepaalde periode. 

Om het financieel risico voor reizigers zoveel mogelijk te beperken is het Calamiteitenfonds opgericht. Reisorganisaties kunnen zich hierbij aansluiten. Ga naar de website van het Calamiteitenfonds om te zien welke reisorganisaties zijn aangesloten en wanneer u een beroep kunt doen op het fonds. Ook leest u hier of er op de plaats van bestemming sprake is van een calamiteit.

Het fonds bepaalt of er sprake is van een calamiteit of ramp, op basis van de geldende voorwaarden. Bij reisaanpassing vergoedt het calamiteitenfonds de meerkosten van die reisaanpassing. Als de reis moet worden afgebroken, vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten van de repatriëring naar Nederland en krijgt u een vergoeding voor de niet gebruikte vakantiedagen.

 

Annuleringsverzekering

Ik heb een vakantie geboekt naar Gambia. Door de situatie in Gambia wil ik mijn vakantie annuleren. Worden de kosten van annuleren vergoed?

Neem in alle gevallen eerst contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersorganisatie. Veel organisaties zullen reizen naar Gambia kosteloos annuleren of op een later tijdstip uitvoeren.

Standaard annuleringsdekking

Wilt u uw reis annuleren en heeft u een standaard annuleringsdekking (dus niet Allrisk)? Dan worden de kosten van het annuleren niet vergoed.

Allrisk Annuleringsdekking

Wilt u uw reis annuleren en heeft u Allrisk annuleringsdekking? Dan vallen de kosten van uw annulering onder de dekking van uw verzekering. Wij vergoeden in dat geval 75% van de kosten, maar alleen voor zover de annuleringskosten niet vergoed worden door het calamiteitenfonds

Reisverzekering

Heeft u reis moeten afbreken en heeft uw reisorganisatie u op grond van het Calamiteitenfonds gerepatrieerd? Dan vallen die kosten onder de dekking van het Calamiteitenfonds.

Heeft uw reis geboekt bij een reisorganisatie die niet is aangesloten bij het Calamiteitenfonds en u bent toch eerder teruggekeerd? Dan vallen de kosten van het eerder terugkeren niet onder de dekking van een kortlopende of doorlopende reisverzekering die u bij heeft afgesloten.

Blijft u ter plaatse en maakt u extra reis en verblijfskosten? Bijvoorbeeld omdat u niet terug kunt naar Nederland? Dan worden deze kosten niet vergoedt door een bij ons afgesloten reisverzekering.

Dit geldt ook als u zelf een complete reis hebt samengesteld.