27 november 2014

Veelgestelde vragen over ebola

Ebola is uitgebroken in diverse landen in Afrika en is er onzekerheid over de verdere verspreiding van het virus. Heeft dit invloed op uw reis, dan kunt u hier lezen in welke situaties de reis- of annuleringsverzekering van de Europeesche vergoeding biedt. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw adviseur. 


Situatie 1: Ik heb een reis geboekt naar een land waar ebola zich nu verspreidt.

1. Kan ik mijn reis annuleren als ik bang ben om ebola in het buitenland op te lopen?
Angst om ebola op te lopen is alleen verzekerd als u een Allrisk Annuleringsverzekering bij ons heeft afgesloten, of een Omboekverzekering bij het boeken van uw reis. Gebruikmaken van de Omboekverzekering is alleen mogelijk als uw reisdoel in het getroffen gebied ligt. Neem hiervoor contact op met de reisorganisatie of verzekeringsadviseur waar u de verzekering heeft afgesloten. De Allrisk Annuleringsverzekering biedt een vergoeding van 75% van de annuleringskosten, tot maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat.

2. Ik wil toch naar mijn bestemming vertrekken, terwijl ik weet dat ik naar een gebied ga waar Ebola heerst. Is mijn reis- of annuleringsverzekering geldig als ik daar extra kosten moet maken als gevolg van het feit dat ik besmet raak met Ebola?​
Nee, uw reis- en annuleringsverzekering biedt voor schade doordat u besmet raakt met Ebola alleen dekking als het gebied waar u naartoe gaat nog niet bekend is met Ebola. U heeft geen dekking in bekende Ebola-gebieden omdat daar geen sprake is van een onzekere situatie. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u opzoeken voor welke landen en gebieden een negatief reisadvies geldt in verband met Ebola.

Situatie 2: Ik heb (waarschijnlijk) ebola opgelopen tijdens mijn reis en moet nu op mijn bestemming blijven (bijvoorbeeld door ziekenhuisopname of quarantaine in een ziekenhuis of hotel).
 

1. Dekt de reisverzekering mijn medische kosten in het buitenland? 
Als u naast uw Nederlandse zorgverzekering een dekking voor Geneeskundige kosten heeft afgesloten, dan vergoeden wij de medische kosten in het buitenland die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Neem altijd contact op met de Europeesche Hulplijn +31 20 65 15 777, of laat iemand dit voor u doen. De Europeesche Hulplijn verleent hulp in het buitenland en zorgt voor vergoeding van onvoorziene kosten en repatriëring naar Nederland indien mogelijk. 

2. Dekt de annuleringsverzekering de ongebruikte vakantiedagen?
Ja, u krijgt een vergoeding voor ongebruikte vakantiedagen als u tijdens de geplande reis in het ziekenhuis wordt opgenomen in verband met ebola. Ook krijgt u een vergoeding voor ongebruikte vakantiedagen als u vanwege een medische noodzaak eerder dan de oorspronkelijke vertrekdatum terug moet worden vervoerd naar Nederland. 

Heeft u een Allrisk Annuleringsverzekering afgesloten en besluit u de reis af te breken zonder dat er sprake is van een van de hiervoor gebeurtenissen? Dan vergoeden wij 75% van de annuleringskosten voor de ongebruikte vakantiedagen.

Als de reiziger nog tijdens de geplande reisdagen op last van een buitenlandse officiële overheid in het hotel of op een andere quarantaine plek moet blijven in verband met ebola, dan wordt er geen vergoeding voor ongebruikte vakantiedagen verleend.

3. Dekt de reisverzekering de extra kosten die ik hierdoor moet maken?
Ja, wij vergoeden uw extra onvoorziene kosten als u pas na de oorspronkelijke vertrekdatum mag vertrekken, omdat u in het ziekenhuis moest blijven. Of omdat vermoed werd dat u ebola heeft opgelopen. Dit geldt ook als u tijdens de geplande reis op last van een buitenlandse officiële overheid in quarantaine moest verblijven in verband met ebola. Onder extra onvoorziene kosten verstaan wij bijvoorbeeld verblijfkosten, telefoonkosten en extra kosten voor de gewijzigde terugvlucht. De vergoeding van kosten is afhankelijk van de dekking die u heeft gekozen. Raadpleeg hiervoor uw polisblad en het dekkingsoverzicht van de voorwaarden.

Neem voordat u kosten maakt altijd contact op met de Europeesche Hulplijn +31 20 65 15 777, of laat iemand dit voor u doen. 

4. Blijft mijn reisverzekering geldig als ik door ebola langer moet blijven dan gepland?
Ja, uw reisverzekering blijft dan geldig tot het eerst mogelijke moment dat u in uw huis terug kunt terugkeren.

5. Heeft mijn medereiziger die géén ebola heeft dan ook recht op vergoeding van extra kosten?
Ja, een bij de Europeesche verzekerde medereiziger heeft recht op dezelfde vergoedingen. 

Situatie 3: iemand in mijn familie of vriendenkring is overleden door ebola, waardoor ik niet meer op vakantie wil of terug wil keren van mijn vakantie.
 

1. Kan ik dat geval gebruikmaken van mijn annuleringsverzekering?
Heeft u een Allrisk Annuleringsverzekering afgesloten? Dan biedt de verzekering dekking voor deze annuleringsreden. Deze verzekering biedt voor redenen buiten de standaard annuleringsredenen een vergoeding van 75% van de annuleringskosten, tot maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat. 

De gewone Annuleringsverzekering biedt alleen dekking als het gaat om familieleden in de 1e, 2e of 3e graad. Dit zijn uw (ex-) echtgenoot of (ex-)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en met wie u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft, ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen, broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonzonen, schoondochters, zwagers en schoonzussen, neven, nichten, ooms, tantes, overgrootouders en achterkleinkinderen.

2. Kan ik voor de extra terugreiskosten gebruikmaken van mijn reisverzekering?
De reisverzekering vergoedt kosten voor eerdere terugkeer naar Nederland in verband met het overlijden van een familielid in 1e, 2e of 3e graad. Neem hiervoor eerst contact op met de Europeesche Hulplijn +31 20 65 15 777. Dan weet u meteen of u de extra kosten vergoed krijgt.