Kortlopende Reisverzekering

Wie betaalt de banaan?

13 februari 2019

De kans dat het u overkomt is klein. Maar stel dat u een been breekt en van de piste af moet worden gehaald, wie betaalt de ‘banaan’ dan?

Een zorgverzekering vergoedt gedeeltelijk de geneeskundige kosten, maar de kosten voor vervoer per helikopter, banaan of gipsvlucht neemt de zorgverzekeraar niet altijd voor zijn rekening. De kosten van een noodzakelijk langer verblijf ook niet. En de rekening voor opsporing of redding? Ook die kunt u niet bij een zorgverzekeraar claimen. Juist deze kosten kunnen behoorlijk in de papieren lopen. De reisverzekering voor wintersporters vergoedt deze kosten wel. De reisverzekering biedt namelijk:

  1. Personenhulp. Bij een ernstige situatie belt u de alarmcentrale (020 – 651 57 77).  Daar vertellen ze naar welk ziekenhuis u het beste kunt gaan. Ook regelen ze de betalingsgarantie en organiseren een eerdere thuisreis als dat nodig is. Gedurende de ziekenhuisopname onderhoudt de alarmcentrale contact met u, uw eventuele reisgenoten en de behandelend arts.
     
  2. Aanvullende vergoeding van je geneeskundige kosten. Uw zorgverzekering vergoedt medische hulp tot maximaal 2 keer het Nederlandse tarief. Dit is meestal te weinig, want in landen als Oostenrijk is de zorg gecontracteerd en kunt u in dure klinieken terechtkomen.
     
  3. Repatriëring. Als u een been breekt op de piste en naar huis wilt, zal de zorgverzekeraar u niet naar Nederland halen, want deze vergoedt alleen een eerdere terugkeer als dat medisch noodzakelijk is. Maar de reisverzekering vergoedt de thuisreis vaak ook als uw reden om naar huis te gaan niet medisch noodzakelijk is. Ook organiseert de alarmcentrale van de reisverzekeraar vaak het transport van u met uw gebroken been.

Zorgverzekering

Reisverzekering

Medische kosten in buitenland tot maximaal 2 keer het NL tarief

Overige medische kosten + betaald verplicht eigen risico

Tandheelkundige kosten binnen Nederland (mits meeverzekerd)

Medisch noodzakelijke tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval boven de 18 jaar

-

Extra reiskosten van en naar de arts of kliniek

Repatriëring indien medisch noodzakelijk

Repatriëring indien medisch gewenst

Verschillen tussen dekking reisverzekering en zorgverzekering