Zorgverzekering verandert

24 december 2015

Vanaf 2017 vergoedt het basispakket mogelijk alleen nog medische kosten gemaakt binnen de landen van de EUR en EER tegen Nederlands tarief. Volgens het kabinet hoeven zorgkosten die buiten de EU en EER gemaakt worden niet collectief door alle verzekerden te worden betaald. Dit moet een besparing van 60 miljoen euro per jaar opleveren.

Als dit voornemen definitief wordt dan is de klant niet automatisch verzekerd voor medische kosten buiten de landen van de EU en EER. Naar verwachting kan de klant zich buiten deze landen verzekeren via de aanvullende zorgverzekering of de dekking Geneeskundige kosten. Zodra er meer bekend is, informeren we u hierover.