Wintersport

Maak kennis met Europeesche Verzekeringen

Voor liefhebbers, door liefhebbers

Wie zijn wij?

Europeesche Verzekeringen helpt al bijna een eeuw om mensen onbezorgd te laten genieten van hun vrijetijdsbesteding. Van fietsen, varen en motorrijden tot campervakanties en verre reizen. Omdat we zelf ook liefhebbers zijn, kennen we de leuke kanten én de risico’s. Dat vind je terug in onze verzekeringen en de manier waarop we onze klanten helpen. Elke dag opnieuw.

De beste hulpverlening

Van de Europeesche mag u een uitstekende service verwachten, waar u ook bent. Als er iets gebeurt zijn de medewerkers van onze Europeesche Hulplijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Zij beschikken over een wereldwijd netwerk. Wij werken onder andere samen met de hulpdienst SOS International. SOS International is gespecialiseerd in persoonlijke en materiële hulpverlening. Dankzij ons netwerk kennen wij de weg in het buitenland. U bent altijd verzekerd van de beste specialisten in de buurt van uw vakantieadres.

Waar bieden wij onze dienstverlening aan?

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening optimaal en toegankelijk is. Bovendien willen wij u de mogelijkheid geven om zelf te kiezen waar en hoe u van onze diensten gebruikmaakt. Daarom kunt u de verzekeringen van de Europeesche afsluiten via assurantietussenpersonen, reisbureaus, gevolmachtigden, zorgverzekeraars en banken.

Onderdeel van a.s.r. Nederland

Europeesche Verzekeringen is een handelsnaam is van ASR Schadeverzekering N.V., KvK30031823, Utrecht

Met de merken a.s.r., Ardanta, Europeesche Verzekeringen, Loyalis en Ditzo biedt a.s.r. een breed assortiment van financiële producten.

Lid van EUROPEAN Travel Insurance Group

De Europeesche is lid van de EUROPEAN Travel Insurance Group, ofwel de ETI Group. Deze groep deelt al sinds 1920, toen nog de ‘Internationale Vereinigung der Europaïschen’, haar kennisnetwerk in de reisverzekeringsbranche om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Inmiddels telt de ETI Group 21 leden.

Governance Principes Verzekeraars

Sinds 1 januari 2011 zijn de Governance Principes Verzekeraars in werking getreden. Deze sluiten aan bij de uitgangspunten van de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code Banken. De principes gelden voor alle in Nederland werkzame verzekeraars die beschikken over een vergunning die is verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht. Een belangrijk onderdeel van de Governance Principes Verzekeraars is de moreel-ethische verklaring. Deze dient als leidraad voor het integer en zorgvuldig handelen van hen die het dagelijks beleid van de onderneming bepalen en daarmee ook van alle aan de onderneming verbonden medewerkers.

De Governance Principes Verzekeraars schrijven voor dat de directieleden verklaren hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit te oefenen met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. In het Verslag Governance Principes van a.s.r. kunt u per principe lezen hoe de Europeesche hieraan voldoet. De directieleden van Europeesche Verzekeringen hebben zonder voorbehouden of aanvullingen de moreel-ethische verklaring als bedoeld in de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars ondertekend:

Verklaring:

“Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekeringskennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar in ere houden.”