Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor de wereld om ons heen

Als liefhebbers van reizen en recreatie zijn wij bij de Europeesche bewust van de kwetsbaarheid van de wereld om ons heen. Wij vinden het daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met natuur en milieu. Dat doen wij door deze zo min mogelijk te belasten en bewust te beleggen. Verder vinden wij het belangrijk om ons in te zetten voor maatschappelijke organisaties.

Als dochter van a.s.r. volgen we het beleid op het gebied van onder andere duurzaamheid en beleggingen. Daarnaast ondernemen we bij de Europeesche ook maatschappelijke initiatieven die passen bij onze visie en missie. Dit doet doen wij bijvoorbeeld door medewerkers te inspireren, te motiveren en te mobiliseren om zich vrijwillig in te zetten voor activiteiten. Zo vergroten wij de maatschappelijke betrokkenheid, zowel individueel als in teamverband.

Voor het duurzaamheidsbeleid volgt de Europeesche vijf aandachtsgebieden: verzekeren, mens, beleggen, milieu en maatschappij.

Duurzaam verzekeren

We vinden het belangrijk om continuïteit, zekerheid en kwaliteit te bieden aan onze klanten, relaties en stakeholders. Daarbij hebben we constant oog voor het verbeteren van onze dienstverleningsprocessen en het bieden van duurzame verzekeringen.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van de Europeesche is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van a.s.r. Nederland. Deze afdeling voert een duurzaam beleggingsbeleid dat voldoet aan de normen voor 'Socially Responsible Investments'. Wilt u meer weten over het beleggingsbeleid? Bekijk dan ons beleggingsbeleid.

Governance Principes Verzekeraars

Sinds 1 januari 2011 zijn de Governance Principes Verzekeraars in werking getreden. Deze sluiten aan bij de uitgangspunten van de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code Banken. De principes gelden voor alle in Nederland werkzame verzekeraars die beschikken over een vergunning die is verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht. Deze dient als leidraad voor het integer en zorgvuldig handelen van hen die het dagelijks beleid van de onderneming bepalen en daarmee ook van alle aan de onderneming verbonden medewerkers.

Klanttevredenheid

De Europeesche hecht veel waarde aan uw mening. Daarom onderzoeken wij doorlopend de klanttevredenheid van onze dienstverlening. De resultaten gebruiken wij om onze producten en dienstverlening te verbeteren.

Klachtenbehandeling

Heeft u een klacht? Dan zoeken wij altijd naar een goede oplossing. Wij hebben heldere procedures voor onze klachtenbehandeling. Wilt u weten hoe u een klacht kunt indienen, bekijk dan onze klachtenregeling. Met onze klachtenrapportage geven wij u bovendien inzicht in de klachten die het afgelopen jaar door ons zijn behandeld.

Schadebehandeling

Als u schade heeft, dan kunt u uw schade bij ons melden. Een schadeclaim kunt u online indienen door het invullen van het online schadeformulier. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over schade melden.

Fraudebeheersing

Ons beleid is gebaseerd op vertrouwen, dat is het uitgangspunt van de Europeesche. Of u nu een verzekering afsluit of vraagt om schadevergoeding, wij willen op u en anderen kunnen vertrouwen. Helaas zijn er soms toch verzekerden die fraude plegen. Om te voorkomen dat premies hierdoor stijgen, doen wij er alles aan om fraude te voorkomen. Informatie hierover vindt u in ons fraudebeleid.

Milieu

De Europeesche gaat zorgvuldig om met natuur en milieu door deze zo min mogelijk te belasten:

  • We gaan efficiënt om met water, energie en andere grondstoffen.
  • We maken werk van afvalreductie
  • We beperken de uitstoot CO2 en mobiliteit, onder meer door het nieuwe werken.
  • Afval wordt gerecycled.
  • Het energieverbruik in het kantoorpand van de Europeesche is laag en milieuvriendelijk door het gebruik van thermische energieopslag (Lange Termijn Energie Opslag – LTEO).
  • Bij het inkoopproces wordt rekening gehouden met de impact op de maatschappij. Leveranciers worden hierop getoetst. Zo wordt gekeken of die zijn aangesloten bij FIRA (verifieert MVO-informatie van bedrijven).  

Maatschappij

Naast duurzaam ondernemen vinden wij maatschappelijke betrokkenheid ook belangrijk. Daarom investeren wij in duurzame maatschappelijke initiatieven. Soms met een financiële impuls, maar ook door het stimuleren van vrijwilligerswerk bij de medewerkers. 

Maatschappelijke teambuilding

Verschillende teams organiseren jaarlijks een teambuildingsactiviteit met een maatschappelijke bijdrage. Ze gaan vrijwillig aan het werk bij allerlei organisaties, zoals de Dierenbescherming en diverse zorgboerderijen. Een voorbeeld van onze teamactiviteiten:

Handen uit de mouwen op zorgboerderij ‘t Werckpaert

De collega’s van de afdeling ICT hebben in het kader van ‘Maatschappelijke Teambuilding’ een dagje geklust op zorgboerderij ’t Werckpaert in Blaricum. Dat is een zorginstelling voor geestelijk gehandicapten. Eric Janssen, Business Analist, is initiatiefnemer: “Wij hebben stalen hekken geschuurd en geschilderd, de afrastering voor het paardenterrein vervangen en een schuurtje geschilderd. Het is mooi om iets goeds te doen voor anderen. En voor de teambuilding is het ook goed. Maar de meeste voldoening geeft het enthousiasme van de bewoners en medewerkers van ’t Werckpaert!’