Schade? Die kunt u hier melden.

Schade melden

Zo werkt het

Kies hierboven de categorie waarin uw schade valt. Het bijbehorende schadeformulier wordt automatisch geopend. Zorg ervoor dat u alle gevraagde informatie en documentatie naar ons stuurt. Zo kunnen wij uw claim sneller behandelen. Mocht u uw schade liever melden per post, dan kunt u onze schadeformulieren downloaden op de productpagina van de verzekering waar u een schade voor wilt melden. Het annuleren van een reis valt ook onder schade. 

Reactietermijnen

  • Schadebehandeling: wij sturen u een inhoudelijke reactie binnen 6 werkdagen na ontvangst van uw verzoek.
  • Klachtenbehandeling: wij sturen u een inhoudelijke reactie binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht.

Afhandeling

Wij behandelen uw schadeclaim zodra wij deze hebben ontvangen. Als wij meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het schadebedrag heel hoog is, schakelen wij een onafhankelijke expert in. Deze expert stelt de aard en de omvang van de schade vast.

Bent u het niet eens met het oordeel van de expert? Dan kunt u altijd zelf een tweede expert inschakelen. Zo’n tweede expert noemen we een contra-expert. Krijgt u gelijk en betalen wij een aanvullende vergoeding? Dan betalen wij ook de kosten van de experts. Is dit niet het geval, dan zijn de kosten voor u. Meer informatie over het inschakelen van een contra-expert vindt u in de voorwaarden van uw verzekering.

Schadevergoeding

Heeft u recht op schadevergoeding? Dan vergoeden wij de schade zo snel mogelijk.
Nadat u van ons een brief over uw schadevergoeding heeft ontvangen, duurt het maximaal 4 werkdagen voordat het uitgekeerde bedrag op uw Nederlandse bankrekening staat. Heeft u een buitenlandse rekening? Rekent u dan op maximaal 9 werkdagen. 

Heeft u geen recht op schadevergoeding of alleen gedeeltelijk? Dan wijzen wij uw schade (deels) af. U ontvangt hierover van ons een bericht.

Bent u het niet eens met onze afwijzing? Dan kunt u ons dit laten weten. In dat geval beoordelen wij uw schadeclaim opnieuw. Vervolgens laten wij u weten of u alsnog een schadevergoeding krijgt, of dat wij bij ons standpunt blijven. Dit is ons definitieve standpunt.

Klachten

Bent u niet tevreden met ons definitieve standpunt? Kijk dan op deze pagina over onze klachtenregeling.