Binnen 10 werkdagen een reactie

Schade melden? Zo helpen we u

Zo werkt 't

1 - Is uw schade gedekt?

  • Weet u niet zeker of uw schade wordt gedekt? Check dan uw polisblad of kijk in de polisvoorwaarden. Wilt u meer informatie? Vraag dan uw verzekeringsadviseur of reisadviseur waar u de verzekering heeft afgesloten.

2 - Is uw schadeformulier compleet?

3 - Binnen 10 werkdagen krijgt u een reactie

Wij behandelen uw schadeclaim zodra wij het schademeldingsformulier en alle relevante bijlagen compleet hebben ontvangen. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een bericht over de status van uw schadeclaim (werkdagen zijn maandag t/m vrijdag, feestdagen uitgezonderd).

4 - Soms schakelen we een expert in

In sommige gevallen schakelen we een onafhankelijke expert in. Bijvoorbeeld als het schadebedrag heel hoog is. Deze expert oordeelt dan over de aard en de omvang van de schade. Bent u het niet eens met zijn oordeel? Dan kunt u zélf een tweede expert inschakelen (een contra-expert). Geeft de contra-expert u gelijk en betalen wij een aanvullende vergoeding? Dan betalen wij ook de kosten van de experts. Krijgt u geen gelijk? Dan zijn de kosten voor u. Kijk in de voorwaarden van uw verzekering voor meer informatie over een contra-expert.

5 - En dan?

Als we uw schade vergoeden, betalen wij u deze vergoeding natuurlijk zo snel mogelijk. Heeft u een Nederlandse bankrekening? Dan betalen we de schadevergoeding uiterlijk 4 werkdagen na onze brief. Heeft u een buitenlandse bankrekening? Dan duurt de betaling maximaal 9 werkdagen. 

Als we uw schadeclaim afwijzen, leest u in onze brief waarom. Bent u het niet eens met onze afwijzing? In de brief leest u ook hoe u bezwaar kunt maken. Na ontvangst van uw bezwaar beoordelen wij uw schadeclaim opnieuw. U ontvangt van ons binnen 10 werkdagen bericht of u alsnog een schadevergoeding krijgt.

 

Hier vindt u uw schadeformulier

Kies de verzekering waarvan u het schadeformulier wilt invullen:

 

Liever schade per post melden? Download dan het schadeformulier op de productpagina van de verzekering waarvoor u een schade wilt melden.