Veelgestelde vragen over het Extranet

Voor verzekeringsadviseurs

De Europeesche vindt het belangrijk dat u zo snel mogelijk uw weg kunt vinden op ons Extranet. Daarom hebben we een aantal veelgestelde vragen voor u beantwoord.

Inloggen

Ik kan niet inloggen. Wat nu?
Heeft u misschien uw relatiecode ingevuld in het vakje 'gebruikersnaam'? In dit vak hoort u uw gebruikersnaam in te vullen. 

Ik ben mijn wachtwoord en/of gebruikersnaam voor het Extranet kwijt. Waar kan ik dat opvragen?
U kunt zelf een nieuw wachtwoord aanvragen op de inlogpagina van het Extranet. Uw gebruikersnaam kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan csa@europeesche.nl.

Ik heb een nieuw wachtwoord voor Extranet aangevraagd, maar heb geen e-mail ontvangen.
Dan kan het zijn dat wij uw e-mailadres niet hebben óf dat u ons een algemeen e-mailadres hebt opgegeven dat u deelt met meerdere kantoren. In dat geval komt de e-mail over het nieuwe wachtwoord op dat algemene e-mailadres terecht. Geef ons alstublieft alsnog uw specifieke emailadres door via csa@europeesche.nl.

Als ik ben ingelogd en ik ga daarna naar Europeesche On Line (EOL), dan moet ik opnieuw inloggen met andere wachtwoorden. Waarom?
Europeesche On Line (EOL) is een toepassing die een andere beveiliging heeft. Hierdoor moet u inloggen met de wachtwoorden die daarvoor gelden.

Ik ben mijn gebruikersnaam/wachtwoord voor EOL kwijt. Waar kan ik dit opvragen?
U kunt deze opvragen bij de afdeling CSA via csa@europeesche.nl.

Digitaal Paspoort

Ik heb een Digitaal Paspoort van ABZ. Hoe kan ik het Extranet hieraan koppelen?
De handleiding voor het gebruik van het Digitaal Paspoort vindt u op de inlogpagina van het Extranet.

Ik wil graag een Digitaal Paspoort van ABZ. Hoe kan ik dit aanvragen?
Meer informatie over het Digitaal Paspoort vindt u op de inlogpagina van het Extranet.

Ik wil mijn collega een eigen account geven voor het Extranet. Hoe kan ik dat doen?
De handleiding voor het toevoegen van extra “kantoorgebruikers” vindt u hier of op de inlogpagina van het Extranet

Ik heb mijn Digitaal Paspoort gekoppeld aan het extranet en nu kunnen mijn collega’s niet meer op het Extranet inloggen. Hoe kan ik dat oplossen?
U kunt onder het bestaande Extranet-account extra gebruikersaccounts aanmaken voor collega’s. Zij kunnen dan met hun eigen account inloggen en hun Digitaal Paspoort koppelen. Hoe u dat doet vindt u hier of op de inlogpagina van het Extranet.

Premie berekenen en verzekeringen afsluiten

Klopt het dat de premieberekeningsmodule ook op de website van de Europeesche staat?
Ja, dat is dezelfde module. Dit is de afsluitmodule voor consumenten.

Kan ik met de premieberekeningsmodule ook verzekeringen afsluiten?
U kunt de module alleen gebruiken om snel premie te berekenen. Wilt u een verzekering afsluiten? Gebruik hiervoor dan altijd EOL of Meetingpoint via de button ‘Product afsluiten’. Bij gebruik van de premieberekeningsmodule gebeurt namelijk het volgende:

  • Er wordt geen dagnota afgegeven;
  • U heeft geen mogelijkheid om bijzonderheden door te geven;
  • U kunt geen verzekering met terugwerkende kracht aanvragen (bijvoorbeeld als u voorlopige dekking heeft afgegeven);
  • Bij reisverzekeringen is maandbetaling niet mogelijk;
  • Afwijkende incasso afspraken worden bij het afsluiten niet meegenomen;
  • Het systeem herkent geen bijkantoren, zodat de polis altijd op het rekeningcourantnummer van het hoofdkantoor wordt geboekt.

Wij adviseren u dan ook om bij afsluiten altijd EOL of Meetingpoint te gebruiken.

Documenten

Ik kan de button ‘Downloads’ niet vinden. Waar staat deze?
Deze button staat op de homepage en heet nu ‘Downloads & Drukwerk’. Op de productpagina’s vindt u de downloads en drukwerk per product. 

Ik mis bepaalde informatie over (verzekeringen van) de Europeesche. Bij wie kan ik die opvragen?
Op Extranet kunt u ook een contactpagina vinden. Hier staan verschillende afdelingen genoemd die uw vraag kunnen beantwoorden of u de gewenste informatie kunnen sturen.

Storingen

Ik krijg een foutmelding/het Extranet werkt niet zoals ik zou willen. Waar kan ik dit melden?
Meld storingen en technische problemen via csa@europeesche.nl