Extranet Europeesche Verzekeringen

Antwoorden op veelgestelde vragen

De Europeesche vindt het belangrijk dat u zo snel mogelijk uw weg kunt vinden op het nieuwe extranet. Daarom hebben we een aantal mogelijke vragen alvast voor u beantwoord.

Inloggen

Ik kan niet inloggen. Wat nu?
Heeft u misschien uw relatiecode ingevuld in het vakje 'gebruikersnaam'? In dit vak hoort u uw gebruikersnaam in te vullen. 

Ik ben mijn wachtwoord/gebruikersnaam voor extranet kwijt. Waar kan ik dat opvragen?
U kunt zelf een nieuw wachtwoord aanvragen op de inlogpagina van het extranet. Uw gebruikersnaam kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan csa@europeesche.nl.

Ik heb een nieuw wachtwoord voor extranet aangevraagd, maar heb geen e-mail ontvangen.
Dan kan het zijn dat wij uw e-mailadres niet hebben óf dat u ons een algemeen e-mailadres hebt opgegeven dat u deelt met meerdere kantoren. In dat geval komt de e-mail over het nieuwe wachtwoord op dat algemene e-mailadres terecht. Geef ons alstublieft alsnog uw specifieke emailadres door via csa@europeesche.nl.

Als ik ben ingelogd en ik ga daarna naar Europeesche Online (EOL), dan moet ik opnieuw inloggen met andere wachtwoorden. Waarom?
Europeesche Online (EOL) is een toepassing die een andere beveiliging heeft. Hierdoor moet u inloggen met de wachtwoorden die daarvoor gelden.

Ik ben mijn gebruikersnaam/wachtwoord voor EOL kwijt. Waar kan ik dit opvragen?
U kunt deze opvragen bij de afdeling CSA via csa@europeesche.nl.

Digitaal Paspoort

Ik heb een Digitaal Paspoort van ABZ. Hoe kan ik het extranet hieraan koppelen?
De handleiding voor het gebruik van het Digitaal Paspoort vindt u op de inlogpagina van het extranet.

Ik wil graag een Digitaal Paspoort van ABZ. Hoe kan ik dit aanvragen?
Meer informatie over het Digitaal Paspoort vindt u op de inlogpagina van het extranet.

Ik wil mijn collega een eigen account geven voor het extranet. Hoe kan ik dat doen?
De handleiding voor het toevoegen van extra “kantoorgebruikers” vindt u hier of op de inlogpagina van het extranet

Ik heb mijn Digitaal Paspoort gekoppeld aan het extranet en nu kunnen mijn collega’s niet meer op het extranet inloggen. Hoe kan ik dat oplossen?
U kunt onder het bestaande extranet-account extra gebruikersaccounts aanmaken voor collega’s. Zij kunnen dan met hun eigen account inloggen en hun Digitaal Paspoort koppelen. Hoe u dat doet vindt u hier of op de inlogpagina van het extranet.

Premie berekenen en verzekeringen afsluiten

Klopt het dat de premieberekeningsmodule ook op de website van de Europeesche staat?
Ja, dat is dezelfde module. Dit is de afsluitmodule voor consumenten.

Documenten

Ik kan de button ‘Downloads’ niet vinden. Waar staat deze?
Deze button staat op de homepage en heet nu ‘Downloads & Drukwerk’. Op de productpagina’s vindt u de downloads en drukwerk per product. 

Ik mis bepaalde informatie over (verzekeringen van) de Europeesche. Bij wie kan ik die opvragen?
Op extranet kunt u ook een contactpagina vinden. Hier staan verschillende afdelingen genoemd die uw vraag kunnen beantwoorden of u de gewenste informatie kunnen sturen.

Ik zie in sommige documenten nog oude logo’s van de Europeesche. Waarom is dat nog niet aangepast?

We hebben bij de invoering van de nieuwe merkstijl voorrang gegeven aan communicatiemiddelen voor consumenten, zoals de website, folders en voorwaarden. We streven ernaar voor het eind van 2015 ook alle documenten op extranet te hebben aangepast naar onze nieuwe merkstijl.

Storingen

Ik krijg een foutmelding/het extranet werkt niet zoals ik zou willen. Waar kan ik dit melden?
Meld storingen en technische problemen via csa@europeesche.nl