Verandering schadevrije jaren voor motorrijtuigen

De berekening van uw schadevrije jaren wijzigt. Wat verandert er precies?

Het klinkt eenvoudig: heeft u schade, dan valt u terug in uw schadevrije jaren. Maar het aantal schadevrije jaren dat u terugvalt was verschillend per verzekeraar. Dit zorgde voor verwarring.

Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom met de aangesloten verzekeraars afgesproken dat uiterlijk vanaf 1 januari 2016 de opbouw en terugval in schadevrije jaren op dezelfde manier wordt vastgesteld. Er is een uniforme tabel met het aantal schadevrije jaren dat u verliest na één of meerdere claims: de tabel schadevrije jaren. Hierdoor weet u als klant waar u aan toe bent en heeft u de zekerheid dat er tussen verzekeraars geen verschillen zijn.

Wat zijn schadevrije jaren?
Een schadevrij jaar is een jaar waarin u geen schade heeft gehad of gemaakt. De schadevrije jaren worden gebruikt om uw instappremie te bepalen als u overstapt naar een andere verzekeraar.

Blijft u bij dezelfde verzekeraar, dan wordt de korting op uw premie bepaald door de gehanteerde no-claim ladder van die verzekeraar. Deze kan per verzekeringsmaatschappij anders zijn.

Wat merkt u van deze veranderde regelgeving?
Laat u uw verzekering bij de Europeesche doorlopen, dan verandert er niets. Uw premie blijft hetzelfde en ook uw eventueel opgebouwde no-claimkorting. Deze staan los van de tabel schadevrije jaren. Wij gebruiken een eigen no-claimladder om de korting vast te stellen.

U merkt pas iets van de nieuwe regelgeving bij een schade met terugval. De tabel schadevrije jaren bepaalt dan de terugval in schadevrije jaren. Het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd, is relevant op het moment dat u overstapt naar een andere verzekeraar. Die bepaalt uw instappremie ook op basis van de schadevrije jaren. Blijft u bij dezelfde verzekeraar, dan raakt de regeling u niet.

Verschil tussen schadevrije jaren en de no-claimladder
Europeesche Verzekeringen gebruikt voor het bepalen van de premie een eigen tabel, de no-claimladder. Deze vindt u in de voorwaarden van uw Motor- of Camperverzekering. De tabel schadevrije jaren laat uw schadeverleden zien. Iedere verzekeraar gebruikt deze. Verandert u van verzekeraar, dan bepaalt die op basis van uw schadevrije jaren uw risicoprofiel en daarmee uw instappremie.

De no-claimladder verschilt per verzekeraar en is verbonden aan de premie die de klant betaalt. Met de no-claimladder heeft u jaarlijks te maken. Uw trede op de no-claimladder bepaalt de korting of toeslag die u krijgt op uw verzekering.

Het ‘no blame, no claim’-principe van de Europeesche
Met de invoering van de landelijke bepaling kunt u terugvallen in schadevrije jaren, terwijl u bij de Europeesche toch doorgroeit naar een hogere korting op uw premie. Bij schade die niet uw schuld is, hanteert de Europeesche het ‘no blame, no claim’-principe. Dat vinden wij rechtvaardiger dan te ‘straffen’ voor een gebeurtenis waar u niets aan kunt doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schade door vandalisme, of een winkelwagentje dat een onbekende tegen uw auto heeft geparkeerd. 

Lees meer over deze verandering in de Q&A van het Verbond van Verzekeraars.