Aanhanger_Trailer

Aanhangerverzekering

Voor aanhangers en trailers

Bereken uw premie

Uw aanhanger goed verzekerd

U heeft een aanhanger om veilig uw boot of spullen te kunnen vervoeren. En onbezorgd van het ene punt naar het ander te kunnen reizen. Een goede verzekering mag dan niet ontbreken. Het liefst een waar u niet te veel voor betaalt. Daarom biedt een verzekering op maat de beste oplossing.

Uw aanhanger verzekeren tegen een gunstige premie

De Aanhangerverzekering van de Europeesche kunt u geheel naar eigen wens samenstellen. U betaalt alleen voor de dekking die u kiest. Ook zorgen wij ervoor dat de premie zich jaarlijks automatisch aan de waarde van uw aanhanger aanpast. Hierdoor bent u perfect verzekerd, op een voordelige manier.

Wat is verzekerd bij de Aanhangerverzekering?

Dit is verzekerdStandaardOptioneel
Aansprakelijkheid (WA)
Brand, diefstal, natuurschade
Beschadiging / aanrijding
Particuliere verhuur
Hulpverlening
Vervangend vervoermiddel

Wat kunt u zelf kiezen bij de Aanhangerverzekering?

 • Standaarddekking aanhangerverzekering

  Standaarddekking aanhangerverzekering

  De Aanhangerverzekering biedt standaard de hierna genoemde dekkingen.

  Aansprakelijkheid (WA)

  Met de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) bent u verzekerd wanneer u als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en aan hun spullen, met of door uw aanhanger. U bent alleen verzekerd op het moment dat uw aanhanger is losgekoppeld van het vervoermiddel dat uw aanhanger trok. De aanhanger moet bovendien veilig en buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht.

  Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal:

  • € 500.000,- voor schade die u met uw aanhanger aan anderen heeft toegebracht;
  • als u voor een schade aansprakelijk wordt gesteld: de kosten als u zich hiertegen moet verweren.

  Voor deze kosten geldt geen maximum verzekerd bedrag.

   

  Brand, diefstal, natuur

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw aanhanger door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

  U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en vermissing van uw aanhanger, joyriding met uw aanhanger en braakschade aan uw aanhanger.Wij vergoeden ook de schade aan de aanhanger die is ontstaan in de tijd dat uw voertuig was gestolen.

  U bent verzekerd voor beschadiging van uw aanhanger door natuurgeweld, zoals storm. Rijden met de aanhanger tijdens storm is niet verzekerd.

  Uw diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd voor schade door brand, diefstal of natuurgeweld.

  Vergoeding van de schade

  • Is uw aanhanger gestolen? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie.
  • Is uw aanhanger beschadigd, maar niet total loss? Dan vergoeden wij de volledige kosten van reparatie als u die binnen zes maanden na de schade aan uw aanhanger laat uitvoeren. Doet u dit niet of later? Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten.
  • Heeft uw aanhanger een kleine beschadiging opgelopen die de functionaliteit van uw aanhanger niet aantast? Dan vergoeden wij het bedrag dat uw aanhanger minder waard is geworden. Wij vragen een deskundige om de hoogte van deze vergoeding vast te stellen.
  • Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij maximaal:
   - bij totaal verlies: de nieuwwaarde of de dagwaarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten. Wij vergoeden op basis van de dagwaarde als deze minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
   - bij beschadiging: de herstelkosten, tot maximaal het bij totaal verlies te vergoeden bedrag.

  Is een alternatieve of gedeeltelijke reparatie mogelijk?

  Vallen de reparatiekosten lager uit door een alternatieve reparatiemethode of een gedeeltelijke reparatie? Dan baseren wij onze schadevergoeding hierop. Het moet dan wel een technisch verantwoorde reparatie zijn en de functionaliteit van uw aanhanger mag niet worden aangetast.

  Is uw aanhanger total loss?

  Kan uw aanhanger niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de waarde van de restanten.
  Kan uw aanhanger wel gerepareerd worden? Maar zijn de reparatiekosten hoger dan twee derde van de verzekerde waarde van uw paartentrailer? Dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  • We vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde waarde die op uw polisblad staat.
  • We vergoeden de waarde van uw aanhanger, zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de restwaarde.

  Vergoeding van kosten

  Heeft u kosten gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten. Dit geldt alleen als die schade onder deze verzekering valt.
  Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor:

  • bewaking en vervoer van de verzekerde aanhanger naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren.Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel;
  • berging en opruiming van de aanhanger. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel.

  Eigen risico

  Voor deze dekking geldt een eigen risico. Standaard is uw eigen risico € 150,- per gebeurtenis. U kunt ervoor kiezen dit af te kopen in rul voor een hogere premie. Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft gekozen. Dit bedrag trekken we af van de vergoeding die u ontvangt.

  1 jaar waardegarantie

  Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf voor een periode van 1, 3 of 5 jaar waardegarantie. Tijdens deze periode blijft de verzekerde waarde van uw aanhanger gelijk. Daarna passen wij de verzekerde waarde én de premie automatisch aan. U betaalt dus nooit teveel!

 • Beschadiging/aanrijding

  Beschadiging/aanrijding

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van of aanrijding met uw aanhanger. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek.

 • Particuliere verhuur

  Particuliere verhuur

  Als u dat wilt, kunt u particuliere verhuur aan een privépersoon meeverzekeren. Het gaat dan om verhuur voor recreatief gebruik. Wanneer u voor deze dekking kiest, bent u op dat moment verzekerd voor dezelfde dekkingen die u gekozen heeft voor uw aanhanger.

  De dekking voor particuliere verhuur geldt niet als u uw aanhanger bedrijfsmatig verhuurt of als u deze gebruikt voor iets anders dan recreatie.

 • Hulpverlening

  Hulpverlening

  Met deze uitbreiding heeft u recht op hulpverlening voor uw aanhanger als u na pech, diefstal of een ongeval met uw aanhangerof de auto-aanhangercombinatie niet verder kunt; of als de bestuurder van de combinatie uitvalt door ziekte, letsel of overlijden.

  Onder hulpverlening verstaan wij bijvoorbeeld:

  • berging, bewaking, stalling en transport van uw aanhanger en uw zaken;
  • verzending van noodzakelijke onderdelen;
  • vervangend verblijf als uw aanhanger tijdens uw vakantie uitvalt of niet meer gebruikt kan worden;
  • repatriëring van de aanhanger, inboedel en bagage naar een adres in Nederland; 
  • invoer en vernietiging als de aanhanger in het buitenland moet worden achtergelaten.
 • Vervangend vervoermiddel

  Vervangend vervoermiddel

  Met deze uitbreiding bent u verzekerd voor vervangend vervoer als uw auto of aanhanger vlak voor vertrek naar het buitenland of tijdens de reis uitvalt door een van buitenkomende onheil, zoals een aanrijding.

 • 1, 3 of 5 jaar waardegarantie

  1, 3 of 5 jaar waardegarantie

  Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf voor een periode van 1, 3 of 5 jaar waardegarantie. Tijdens deze periode blijft de verzekerde waarde van uw aanhanger gelijk. Daarna passen wij de verzekerde waarde én de premie automatisch aan. U betaalt dus nooit teveel! 

 • Aansprakelijkheid (WA)

  Aansprakelijkheid (WA)

  Met de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) bent u verzekerd wanneer u als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en aan hun spullen, met of door uw aanhanger. U bent alleen verzekerd op het moment dat uw aanhanger is losgekoppeld van het vervoermiddel dat uw aanhanger trok. De aanhanger moet bovendien veilig en buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht.

  Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal:

  • € 500.000,- voor schade die u met uw aanhanger aan anderen heeft toegebracht;
  • als u voor een schade aansprakelijk wordt gesteld: de kosten als u zich hiertegen moet verweren.

  Voor deze kosten geldt geen maximum verzekerd bedrag.

 • Brand, diefstal, natuur

  Brand, diefstal, natuur

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw aanhanger door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

  U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en vermissing van uw aanhanger, joyriding met uw aanhanger en braakschade aan uw aanhanger.Wij vergoeden ook de schade aan de aanhanger die is ontstaan in de tijd dat uw voertuig was gestolen.

  U bent verzekerd voor beschadiging van uw aanhanger door natuurgeweld, zoals storm. Rijden met de aanhanger tijdens storm is niet verzekerd.

  Uw diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd voor schade door brand, diefstal of natuurgeweld.

  Vergoeding van de schade

  • Is uw aanhanger gestolen? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie.
  • Is uw aanhanger beschadigd, maar niet total loss? Dan vergoeden wij de volledige kosten van reparatie als u die binnen zes maanden na de schade aan uw aanhanger laat uitvoeren. Doet u dit niet of later? Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten.
  • Heeft uw aanhanger een kleine beschadiging opgelopen die de functionaliteit van uw aanhanger niet aantast? Dan vergoeden wij het bedrag dat uw aanhanger minder waard is geworden. Wij vragen een deskundige om de hoogte van deze vergoeding vast te stellen.
  • Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij maximaal:
   - bij totaal verlies: de nieuwwaarde of de dagwaarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten. Wij vergoeden op basis van de dagwaarde als deze minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
   - bij beschadiging: de herstelkosten, tot maximaal het bij totaal verlies te vergoeden bedrag.

  Is een alternatieve of gedeeltelijke reparatie mogelijk?

  Vallen de reparatiekosten lager uit door een alternatieve reparatiemethode of een gedeeltelijke reparatie? Dan baseren wij onze schadevergoeding hierop. Het moet dan wel een technisch verantwoorde reparatie zijn en de functionaliteit van uw aanhanger mag niet worden aangetast.

  Is uw aanhanger total loss?

  Kan uw aanhanger niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de waarde van de restanten.
  Kan uw aanhanger wel gerepareerd worden? Maar zijn de reparatiekosten hoger dan twee derde van de verzekerde waarde van uw paartentrailer? Dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  • We vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde waarde die op uw polisblad staat.
  • We vergoeden de waarde van uw aanhanger, zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de restwaarde.

  Vergoeding van kosten

  Heeft u kosten gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten. Dit geldt alleen als die schade onder deze verzekering valt.
  Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor:

  • bewaking en vervoer van de verzekerde aanhanger naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren.Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel;
  • berging en opruiming van de aanhanger. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel.
 • Eigen risico

  Eigen risico

  Standaard geldt er een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. U kunt ook kiezen voor een eigen risico van € 0,-. Hiervoor betaalt u een premietoeslag.

Vind een tussenpersoon bij u in de buurt
from
Oorsprong

Welke vragen heeft u bij de Aanhangerverzekering?

Kan ik mijn paardentrailer of aanhanger met waardegarantie verzekeren?

Ja, u kunt uw paardentrailer of aanhanger tegen waardegarantie verzekeren voor de duur van 1 jaar, 3 jaar of 5 jaar. Na afloop van de waardegarantietermijn kunt u weer een nieuwe termijn kiezen. Het verzekerd bedrag wordt dan lager, omdat uw aanhanger inmiddels in waarde is gedaald. Ook uw premie wordt lager.

Als u toch nog vragen of meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande opties.

Stel uw vraag op social media

Mail ons via het contactformulier

Contactformulier
Bedankt voor uw feedback

Kan ik ook een aanhanger- of paardentrailerverzekering afsluiten zonder een verzekeringsadviseur te kiezen?

Wij bieden op dit moment uitsluitend aanhanger- of paardentrailerverzekeringen aan via verzekeringsadviseurs. U kunt de verzekering wel zelf online afsluiten op onze website. Als u geen adviseur kiest dan krijgt u automatisch een adviseur toegewezen tijdens het aanvraagproces. Wilt u advies bij het aanvragen van de verzekering? Neem dan contact op met een verzekeringsadviseur. Die kunt u vinden op onze website.

Als u toch nog vragen of meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande opties.

Stel uw vraag op social media

Bedankt voor uw feedback

Wat is de looptijd van mijn verzekering?

De looptijd van uw verzekering is 1 jaar vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Binnen 1 jaar krijgt u bericht van ons of u de verzekering wilt verlengen. Wilt u dat? Dan hoeft u helemaal niets te doen. Wilt u de verzekering na een jaar stopzetten? Dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur of opzeggen via onze website.

Als u toch nog vragen of meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande opties.

Stel uw vraag op social media

Mail ons via het contactformulier

Opzegformulier
Bedankt voor uw feedback