De verzekering voor uw zeilboot, sloep, speedboot of jacht

Bootverzekering

Voordelen

 • Ook particuliere verhuur mogelijk
 • Hoge no-claimkorting als u schadevrij vaart (tot wel 40%!)
 • Opvarenden en volgboot prima verzekerd

De bootverzekering voor uw zeilboot, sloep, speedboot of jacht

Alle zorgen laten varen. Letterlijk. Wij Nederlanders zijn er goed in. We houden namelijk van watersport - ons land telt zo’n half miljoen pleziervaartuigen, van optimist tot motorjacht. Veel ervan zijn verzekerd bij de Europeesche. En daarvoor zijn goede redenen. Met onze bootverzekering kunt u namelijk echt zonder zorgen het water op!

Als u een zeilboot, speedboot, jacht of sloep verzekert, vindt u de beste bootverzekering bij de Europeesche. Onze bootverzekering geldt het hele jaar, op alle wateren van Europa, voor vrijwel alle typen boten. Blijft u alleen in Nederland? Dan krijgt u 10% korting op uw bootverzekering. 

Bootverzekering, kies één van de zes manieren

1. Alleen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
2. WA/Brand
3. WA/Diefstal
4. WA/Brand en diefstal
5. WA/Casco
6. WA/Casco +

Bootverzekering met extra dekkingen

U kunt uw Bootverzekering aanvullen met extra dekkingen. Bijvoorbeeld om uw boottrailer of rechtsbijstand mee te verzekeren bij uw Bootverzekering.

Wat is verzekerd

Dit is verzekerdWABrandDiefstalBrand en diefstalCascoCasco+
Hulp
Schade
Brand
Diefstal
Weersomstandigheden
Aanvaringen
Inboedel

U kunt onze verzekeringen afsluiten via een groot aantal tussenpersonen.
Bij wie u dat doet, beslist u zelf. U betaalt overal dezelfde premie.

Tussenpersonen voor Bootverzekering

Vind een tussenpersoon bij u in de buurt

from
Oorsprong

Wat kunt u zelf kiezen?

Vaargebied

Vaargebied

Uw boot is verzekerd in het vaargebied dat u kiest. De verzekering geldt in dit gebied ook als uw boot niet in het water ligt, uit het water gehaald wordt of te water wordt gelaten. U kunt kiezen uit Nederland, Europa, zeevaart.

 

Vaargebied Nederland

 • Alle Nederlandse rivieren en binnenwateren
 • Op zee tot 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust
 • Met uitzondering van de gemeenten Saba en Bonaire en Sint Eustacius (Statia)

 

Vaargebied Europa

 • Alle Europese rivieren en binnenwateren
 • Op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust

 

Vaargebied zeevaart

 • Alle Europese rivieren en binnenwateren
 • Op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust
 • Op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 25°O.L., 15°W.L. en 45°N.B.

Ongevallenverzekering

 • U bent verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden door een ongeval van u en andere verzekerden tijdens een recreatief verblijf aan boord van uw boot. Dit geldt ook als u aan boord en van boord gaat.
 • U bent verzekerd voor een ongeval van u tijdens een recreatief verblijf aan boord van een andere boot.
 • Wordt u door een ongeval blijvend invalide? Dan krijgt u een uitkering voor blijvende invaliditeit. Bekijk het uitkeringsoverzicht in de voorwaarden voor de hoogte van de uitkering.
 • Als wij binnen 12 maanden na het ongeval nog niet hebben vastgesteld hoe invalide u bent, dan vergoeden wij ook de wettelijke rente.
 • Moet u in het ziekenhuis worden opgenomen door het ongeval? Dan ontvangt u € 25,- voor elke dag die u bent opgenomen (tot maximaal € 1.500,- per ongeval).
 • Als u overlijdt door een ongeval, keren wij het verzekerde bedrag voor overlijden uit dat u heeft gekozen. Stel dat u en uw verzekerde partner allebei overlijden door hetzelfde ongeval, en dat u minstens één verzekerd kind achterlaat. Dan verdubbelen wij voor u beiden de uitkering. Dit doen wij ook als u binnen 12 maanden na elkaar door verschillende ongevallen overlijdt.

Boottrailer

In combinatie met de casco of casco+ dekking kunt u uw boottrailer meeverzekeren. Dan is de trailer verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies door elk onverwacht van buitenkomend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek. De vergoeding is maximaal de dagwaarde.

Eigen risico

Standaard geldt er een eigen risico van € 125,- per gebeurtenis.

Kiest u voor een WA-Casco of WA-Casco+ verzekering? Dan kunt u dit eigen risico vrijwillig verhogen met €125,-, €250,- of €500,-. Dan krijgt u een fikse korting op uw premie!

Volgboot

 • Uw volgboot (maximaal 10 pk) kunt u bij een kajuitboot gratis meeverzekeren tot € 5.000,-.
 • De dekking is identiek aan de dekking die u voor uw boot kiest.
 • Schade aan uw volgboot heeft geen invloed op de no-claimkorting.

Rechtsbijstand

Wat is verzekerd?

Met deze dekking zijn u, en de schipper en andere opvarende(n) die met uw toestemming van uw boot gebruik maken, verzekerd voor rechtsbijstand bij juridische meningsverschillen (behalve als het meningsverschil te maken heeft met het bedrijfsmatig exploiteren van de verzekerde boot). Deze meningsverschillen moeten zijn voortgekomen uit een gebeurtenis die verband houdt met:

 • deelname aan het waterverkeer met de verzekerde boot / boottrailer;

 • het bezit, onderhoud of vervanging van de verzekerde boot / boottrailer.

Waar bent u verzekerd?

U bent in het gekozen verzekeringsgebied verzekerd voor juridische meningsverschillen over:

 • aan u toegebrachte schade;

 • in een tegen u aangespannen strafzaak;

 • een sleep- of reparatie overeenkomst.

Daarnaast bent u in Nederland verzekerd voor alle overige juridische meningsverschillen.

Wat krijgt u vergoed?

Rechtsbijstand in natura

U krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat u hulpverlening krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Kosten

De kosten van de deskundigen van DAS worden volledig vergoed. Daarnaast vergoedt DAS (tot maximaal € 25.000,- per juridisch meningsverschil) externe kosten, zoals de kosten van de externe deskundigen die DAS inschakelt, van getuigen die u van de rechter moet betalen of de proceskosten die u moet betalen.

Waarborgsom

U bent verzekerd tot maximaal € 12.500,- voor het voorschieten van een waarborgsom die nodig is voor uw vrijlating, voor de teruggave van uw spullen of om een beslag op uw spullen op te heffen.

Onvermogen andere partij om te betalen bij verhaal

Lukt het niet schade aan de boot te verhalen op de andere partij omdat deze niet kan betalen? Dan vergoedt DAS deze schade tot maximaal €750,- als de schade minimaal € 125,- bedraagt en het gevolg is van een onrechtmatige daad.

Te laag financieel belang

Is het belang van de zaak niet groot genoeg om (nog) kosten van rechtsbijstand te maken? Dan verleent DAS geen rechtsbijstand (meer). U krijgt dan een bedrag dat gelijk is aan het belang van de zaak. 

 

Particuliere verhuur

Wilt u uw boot verhuren aan andere particulieren? Dan bent u met de dekking Particuliere verhuur verzekerd voor schade die ontstaat wanneer u uw boot heeft verhuurd. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Lees meer

Er is nog zoveel te ontdekken

Voor liefhebbers

Klantenservice

8 130