Caravanverzekering

De verzekering voor uw caravan

Uw caravan uitstekend verzekerd

Let op: u kunt deze verzekering niet meer nieuw afsluiten. Deze pagina is ter informatie, bijvoorbeeld als u nog een lopende polis op deze verzekering hebt.

Een caravan is uw tweede thuis. Een plek om van uw vakantie te genieten. En tóch nieuwe regio's en onbekende landen te ontdekken. Of om juist mee terug te keren naar uw favoriete camping. De Europeesche biedt een caravanverzekering die ervoor zorgt dat niets uw vakantieplezier kan bederven. Wat er ook gebeurt.

Caravan verzekeren? Altijd een dekking op maat

Omdat alle caravans anders zijn, bieden we maatwerk. U stelt de Caravanverzekering van de Europeesche naar eigen wens samen. En u betaalt alleen de dekking die u kiest. Met waardegarantie kunt u de verzekerde waarde van uw caravan 1, 3 of 5 jaar vastzetten. Na deze periode doen wij u een voorstel om de waarde opnieuw vast te stellen. Zo is uw caravan perfect verzekerd, op een voordelige manier.

Uw premie daalt mee 

Voordeel door samenwerking Omnia

De Europeesche Caravanverzekering werkt in Nederland samen met Omnia, het samenwerkingsverband van caravanherstelbedrijven die uitgebreide garantie geven op reparaties. Laat u uw schade repareren bij een Omnia-herstelbedrijf? Dan bespaart u € 150,- op uw eigen risico. Meer informatie >
 

Wat is verzekerd bij de Caravanverzekering?

Dit is verzekerdStandaardOptioneel
Aansprakelijkheid (WA)
Brand, diefstal, natuurschade
Beschadiging / aanrijding
Hagelschade
Particuliere verhuur
Inboedel
Accessoires
Voortent / luifel
Hulpverlening
Vervangend vervoermiddel
Waardegarantie: 1, 3 of 5 jaar

Wat kunt u zelf kiezen bij de Caravanverzekering?

 • Beschadiging / aanrijding

  Beschadiging / aanrijding

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van of aanrijding met uw caravan. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek.

 • Hagelschade

  Hagelschade

  Deze uitbreiding beschermt u tegen schade door hagel. Heeft uw caravan een hagelbestendig dak? Dan krijgt u korting op de verzekeringspremie. Heeft uw caravan geen hagelbestendig dak? Dan geldt er bij hagelschade een extra eigen risico van €150,-.

   

 • Particuliere verhuur

  Particuliere verhuur

  U kunt de particuliere verhuur aan een privépersoon meeverzekeren. Het gaat dan om verhuur voor recreatief gebruik. Wanneer u voor deze dekking kiest, bent u op dat moment verzekerd voor dezelfde dekkingen die u gekozen hebt voor uw caravan. De dekking voor particuliere verhuur geldt niet als u uw caravan bedrijfsmatig verhuurt of als u deze gebruikt voor iets anders dan recreatie.

 • Inboedel

  Inboedel

  U kunt de inboedel van uw caravan meeverzekeren. Hiervoor gelden dezelfde dekkingen als u hebt gekozen voor uw caravan. Onder inboedel rekenen wij de zaken die u hebt meegenomen als u op reis gaat met uw caravan, als die zich bevinden in de caravan of de voortent.

 • Accessoires

  Accessoires

  Met deze uitbreiding verzekert u de accessoires van uw caravan mee. Hiervoor gelden dezelfde dekkingen als voor uw caravan. Accessoires zijn toevoegingen aan de standaarduitvoering van uw caravan. Bijvoorbeeld een caravanmover, antenne, fietsenrek, satellietschotel, gasfles of zonnepaneel.

 • Voortent / luifel

  Voortent / luifel

  U kunt ervoor kiezen de voortent en/of luifel van uw caravan mee te verzekeren. Hiervoor gelden dezelfde dekkingen als die gekozen zijn voor de caravan. De voortent of luifel wordt het eerste jaar verzekerd op basis van de nieuwwaarde, daarna op basis van de dagwaarde.

 • Hulpverlening

  Hulpverlening

  Met deze uitbreiding krijgt u recht op hulpverlening voor uw caravan als u na pech, diefstal of een ongeval met uw caravan of de auto-caravancombinatie niet verder kunt. Of als de bestuurder van de combinatie uitvalt door ziekte, letsel of overlijden.

  Onder hulpverlening verstaan wij bijvoorbeeld:

  • berging, bewaking, stalling en transport van uw caravan en uw zaken;
  • verzending van noodzakelijke onderdelen;
  • vervangend verblijf als uw caravan tijdens uw vakantie uitvalt of niet meer gebruikt kan worden;
  • repatriëring van de caravan, inboedel en bagage naar een adres in Nederland; 
  • invoer en vernietiging als de caravan in het buitenland moet worden achtergelaten.
 • Vervangend vervoermiddel

  Vervangend vervoermiddel

  Met deze uitbreiding bent u verzekerd voor vervangend vervoer als uw auto of caravan vlak voor vertrek naar het buitenland of tijdens de reis uitvalt door een van buitenkomende onheil, zoals een aanrijding.

 • Aansprakelijkheid

  Aansprakelijkheid

  Aansprakelijkheid (WA)

  Met de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) bent u verzekerd wanneer u als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en aan hun spullen, met of door uw caravan of voortent. U bent alleen verzekerd op het moment dat uw caravan is losgekoppeld van het vervoermiddel dat uw caravan trok. De caravan moet bovendien veilig en buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht.

  Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal:

  • € 500.000,- voor schade die u met uw caravan of voortent aan anderen heeft toegebracht;
  • als u voor een schade aansprakelijk wordt gesteld: de kosten als u zich hiertegen moet verweren. Voor deze kosten geldt geen maximum verzekerd bedrag.

  U bent alleen verzekerd op het moment dat uw caravan is losgekoppeld van het vervoermiddel dat uw caravan trok. De caravan moet bovendien veilig en buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht.

 • Brand, diefstal en natuurschade

  Brand, diefstal en natuurschade

  Brand, diefstal, natuurschade

  Brand

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw caravan door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

  Diefstal

  U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en vermissing van uw caravan, joyriding met uw caravan en braakschade aan uw caravan.

  Wij vergoeden ook de schade aan de caravan die is ontstaan in de tijd dat uw voertuig was gestolen.

  Natuur

  U bent verzekerd voor beschadiging van uw caravan door natuurgeweld, zoals storm. Rijden met de caravan tijdens storm is niet verzekerd.

  Uw diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd voor schade door brand, diefstal of natuurgeweld.

  Vergoeding van de schade

  • Is uw caravan gestolen? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie.
  • Is uw caravan beschadigd, maar niet total loss? Dan vergoeden wij de volledige kosten van reparatie als u die binnen zes maanden na de schade aan uw caravan laat uitvoeren. Doet u dit niet of later? Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten.
  • Heeft uw caravan een kleine beschadiging opgelopen die de functionaliteit van uw caravan niet aantast? Dan vergoeden wij het bedrag dat uw caravan minder waard is geworden. Wij vragen een deskundige om de hoogte van deze vergoeding vast te stellen.
   Onder kleine beschadigingen verstaan we krasjes en kleine deuken door bijvoorbeeld vallende tentstokken.
  • Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij maximaal:
   ‐ bij totaal verlies: de nieuwwaarde of de dagwaarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten. Wij vergoeden op basis van de dagwaarde als deze minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
   ‐ bij beschadiging: de herstelkosten, tot maximaal het bij totaal verlies te vergoeden bedrag.

  Is een alternatieve of gedeeltelijke reparatie mogelijk?

  Vallen de reparatiekosten lager uit door een alternatieve reparatiemethode of een gedeeltelijke reparatie? Dan baseren wij onze schadevergoeding hierop. Het moet dan wel een technisch verantwoorde reparatie zijn en de functionaliteit van uw caravan mag niet worden aangetast. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een zijwand wordt gedeeltelijk vervangen, waarbij een extra sierlijst aan beide zijden van uw caravan geplaatst wordt.
  • Er wordt een serviceluik aangebracht, als de onderste beplating beschadigd is.

  Is uw caravan total loss?

  Kan uw caravan niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de waarde van de restanten.
  Kan uw caravan wel gerepareerd worden? Maar zijn de reparatiekosten hoger dan twee derde van de verzekerde waarde van uw
  caravan? Dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  • We vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde waarde die op uw polisblad staat.
  • We vergoeden de waarde van uw caravan, zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de restwaarde.

  Vergoeding van kosten

  Heeft u kosten gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten. Dit geldt
  alleen als die schade onder deze verzekering valt.
  Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor:

  • bewaking en vervoer van de verzekerde caravan naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel en voortent;
  • berging en opruiming van de caravan. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel en voortent.

  Eigen risico

  Voor deze dekking geldt een eigen risico. Standaard is uw eigen risico € 150,- per gebeurtenis. U kunt ervoor kiezen dit af te kopen in ruil voor een hogere premie. Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft gekozen. Dit bedrag trekken we af van de vergoeding die u ontvangt.

  Wij verlagen het eigen risico met € 150,-, als u de schade laat repareren door een caravanschadeherstelbedrijf waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

 • Eigen risico

  Eigen risico

  Het eigen risico is het afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de vergoeding. Per gebeurtenis betaalt u maximaal een eigen risico van € 225,-.

  U kunt ook kiezen voor een eigen risico van € 0,-. Hiervoor betaalt u een premietoeslag.

  Wij verlagen het eigen risico met € 150,- als u de schade aan uw caravan laat repareren door een caravanschadeherstelbedrijf waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Sinds 1 januari 2019 kunt u deze verzekering niet meer nieuw afsluiten bij de Europeesche.

Zoekt u een alternatief? Dan biedt a.s.r. u een passende verzekering.

Welke vragen heeft u bij de Caravanverzekering?

Is mijn caravan verzekerd als ik deze in een boerenschuur stal?

De caravan is dan ook verzekerd, mits de ruimte is afgesloten en het SCM-disselslot of de wielklem zijn aangebracht.

Als u toch nog vragen of meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande opties.

Stel uw vraag op social media

Bedankt voor uw feedback

Is mijn caravan verzekerd als ik deze uitleen?

Uw caravan is te allen tijde verzekerd wanneer u hem uitleent. Particuliere verhuur kunt u meeverzekeren tegen een premietoeslag. Zakelijke verhuur kunt u echter niet meeverzekeren.

Als u toch nog vragen of meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande opties.

Stel uw vraag op social media

Bedankt voor uw feedback

Moet ik mijn caravan ieder jaar laten keuren?

Er bestaat geen verplichte keuring voor caravans. Maar we raden uiteraard wel aan om jaarlijks voor aanvang van de reis de caravan voor onderhoud naar de dealer te brengen.

Als u toch nog vragen of meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande opties.

Stel uw vraag op social media

Bedankt voor uw feedback