Lang-op-Reisverzekering

Helaas, deze verzekering is niet meer verkrijgbaar.

Vanaf 1 oktober 2018 verkopen we deze verzekering niet langer.

Hebt u nog een polis op deze verzekering? Dan vindt u op deze pagina alles wat u nodig hebt, zoals voorwaarden en schadeformulieren.

Bekijk alle documenten en formulieren

Wat is verzekerd bij de Lang-op-Reisverzekering?

Dit is verzekerdBasisKeuze
Personenhulp
Telefoonkosten
Buitengewone kosten
Schade aan uw vakantieverblijf
Bagage
Geneeskundige kosten
Ongevallen
Rechtsbijstand
Aansprakelijkheid

Wat kunt u zelf kiezen bij de Lang-op-Reisverzekering?

 • Basis

  Basis

  Totaal

  Dit is standaard verzekerd in de Basisdekking van de Lang-op-Reisverzekering.

  Personenhulpverlening

  Wij verlenen hulp bij:

  • ziekte, ongevallen of overlijden van u of een andere verzekerde
  • het toezenden van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen
  • het overmaken van geld in noodgevallen.

  Telefoonkosten

  U bent verzekerd voor telefoongesprekken die u heeft met de Europeesche Hulplijn en andere telefoongesprekken die te maken hebben met een gebeurtenis.

  Buitengewone kosten

  U bent verzekerd voor schade die u lijdt:

  • door overlijden, ziekte of een ongeval van u of een meereizende verzekerde
  • door een onvoorzien langer verblijf in het buitenland
  • voor het bijwonen van een begrafenis of crematie van een niet meereizende huisgenoot of familieleden in de 1e of 2e graad
  • voor uw terugkeer naar Nederland voor ernstige ziekte of ernstige verwonding door ongeval van een niet meereizende huisgenoot of familieleden in de 1e of 2e graad
  • als u opgespoord, gered of geborgen moet worden.

  Schade vakantieverblijf

  U bent verzekerd voor schade die u heeft veroorzaakt aan uw vakantieverblijf.

   

  Basisdekking 
  Personenhulpverleningkostprijs
  Telecommunicatiekosten€ 100,-
  Buitengewone kosten
  alleen na toestemming Europeesche Hulplijn
  kostprijs
  Reiskosten medereizigers voor
  ziekenhuisbezoek
  Reis- en verblijfskosten overkomst 1 persoon
  voor noodzakelijke bijstand tijdens
  ziekenhuisopname als u alleen reist
  €250,-


  kostprijs
  Schade vakantieverblijf
  alleen als de schade hoger is dan € 25,-
  € 300,-

   

   

 • Uitgebreid

  Uitgebreid

  Uitgebreid

  De uitgebreide dekking omvat de Basisdekking plus bagage en geneeskundige kosten.

  Bagage

  U bent verzekerd voor diefstal, beschadiging en verlies van bagage en reisdocumenten. Let op: u bent niet verzekerd voor diefstal, beschadiging en verlies van geld. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis. Is dit anders, dan staat dat erbij.

  Bagage, totale waarde:€3.000,-
  waarvan maximaal voor: 
  - beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software)€ 1.500,-
  - sieraden€ 300,-
  - horloges€ 300,-
  - autoradiofrontje, per verzekering€ 300,-
  - telecommunicatieapparatuur (waaronder mobiele telefoons incl. beltegoed)€ 200,-
  - beeld-, geluids- en informatiedragers, per verzekering€ 100,-
  - per (zonne)bril/set contactlenzen€ 300,-
  - per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano (inclusief aan- en toebehoren)€ 300,-
  - per fiets (inclusief aan- en toebehoren)€ 300,-
  - kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen€ 300,-
  - op reis meegenomen geschenken, per verzekering€ 300,-
  - tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per verzekering€ 300,-
  - huur tent, per verzekering€ 300,-
    
  eigen risico, per verzekerde per gebeurtenis€ 75,-

   

  Geneeskundige kosten

  Met deze uitbreiding krijgt u de kosten voor een medische behandeling in het buitenland vergoed. Dit doen wij voor zover deze kosten niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Voor vergoeding van een behandeling tijdens een buitenlandse reis is het noodzakelijk dat de behandeling niet kan worden uitgesteld tot u terug bent in Nederland. Ook kunt u via de Europeesche Hulplijn direct verwezen worden naar artsen en ziekenhuizen in de buurt van uw vakantiebestemming.

  De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis. Met kostprijs bedoelen wij dat wij de schade volledig vergoeden.

  Geneeskundige kosten 
  - Gemaakt buiten Nederlandkostprijs
  - Gemaakt in Nederland€ 1.000,-
  Tandheelkundige kosten€ 350,-
    
  Eigen risico voor genees- en tandheelkundige kosten, per verzekerde per gebeurtenis€ 75,-

   

   
 • Totaal

  Totaal

  Totaal

  Kiest u voor Totaal? Dan krijgt u de Basisdekking én de dekkingen voor bagage, geneeskundige kosten en ongevallen.

  Ongevallen

  Met deze dekking bent u verzekerd als u overlijdt of blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval tijdens de reis. Het overlijden of de blijvende invaliditeit moet direct en alleen het gevolg zijn van een ongeval.

  De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis.

  Bij overlijden€ 12.500,-
  Bij algehele blijvende invaliditeit€ 50.000,-
  Zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met cilinderinhoud van 50cc of meer€ 2.500,-

   

 • Rechtsbijstand

  Rechtsbijstand

  Met deze dekking bent u verzekerd voor rechtsbijstand in de volgende situaties.

  • Juridische meningsverschillen - deze moeten verband houden met een onder de reisverzekering verzekerde reis die u heeft afgelegd of nog gaat afleggen.
  • Verhaalsbijstand - als een ander aan u persoonlijk of aan uw spullen schade heeft toegebracht en daarvoor aansprakelijk is. DAS gaat dan de schade voor u verhalen op die ander.
  • Strafbijstand - in een tegen u aangespannen strafzaak (maar niet als u opzettelijk of met een misdadige bedoeling de wet heeft overtreden of zich niet aan fiscale voorschriften heeft gehouden).
  • Contractbijstand - als er juridische meningsverschillen zijn over de contracten die u in rechtstreeks verband met de reis heeft gesloten en als er sprake is van een financieel belang van minimaal € 125,-.
  • Waarborgsom - voor het voorschieten van een waarborgsom die nodig is voor uw vrijlating, voor de teruggave van uw spullen, of om een beslag op uw spullen op te heffen.

  U krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat u hulpverlening krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen van DAS. Hoeveel krijgt u maximaal vergoed? Dat vindt u in onderstaand dekkingsoverzicht. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld is.

   

  Rechtsbijstand 
  binnen Europakostprijs
  buiten Europa (alleen bij werelddekking)€ 25.000,-

  De kosten van de deskundigen van DAS worden volledig vergoed. Daarnaast vergoedt DAS (tot maximaal de op het dekkingsoverzicht vermelde bedragen per juridisch meningsverschil) externe kosten, zoals de kosten van de externe deskundigen die DAS inschakelt, van getuigen die u van de rechter moet betalen of de proceskosten die u moet betalen.  

 • Aansprakelijkheid

  Aansprakelijkheid

  U bent verzekerd voor de schade waarvoor u aansprakelijk bent. Dit is schade als gevolg van een gebeurtenis waarvan u niet kon weten of verwachten dat deze schade veroorzaakt.

  U bent verzekerd voor:

  • schade aan personen en aan spullen van anderen
  • schade aan of door onroerende zaken
  • schade met of door voertuigen en vaartuigen
  • eigen schade door een strafbaar feit van een ander.


  U bent ook verzekerd voor:

  • de kosten van procedures die u voert met onze toestemming of op ons verzoek
  • de kosten van rechtsbijstand die u krijgt op ons verzoek
  • de kosten die u maakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen
  • het voorschieten van borg als een overheid u vraagt dit te betalen.

  Hoeveel krijgt u maximaal vergoed? Dat vindt u in onderstaand dekkingsoverzicht. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld is.

  Aansprakelijkheid 
  maximum verzekerd bedrag€ 500.000,-
  eigen risico, per verzekerde per gebeurtenis€ 100,-