Paardentrailer

Paardentrailerverzekering

Omdat u uw paard veilig wilt vervoeren

Uw paardentrailer goed verzekerd

Let op: u kunt deze verzekering niet meer nieuw afsluiten. Deze pagina is ter informatie, bijvoorbeeld als u nog een lopende polis op deze verzekering hebt.

U bent dol op uw paard. Zodra u kunt, zit u in het zadel. Maar niet alle kilometers legt hij op eigen benen af. Dus heeft u een paardentrailer om hem goed en veilig te vervoeren. Naar de manege, naar wedstrijden. Een grote investering, waar u zo lang mogelijk van wilt genieten.

Paardentrailer verzekeren met elk jaar een lagere premie

Juist daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. Paardentrailers zijn er in veel soorten en maten. Daarom biedt een verzekering op maat de beste oplossing. De Paardentrailerverzekering van de Europeesche stelt u naar eigen wens samen. U betaalt alleen voor de dekking die u kiest. Ook zorgen wij ervoor dat de premie zich jaarlijks automatisch aan de waarde van uw paardentrailer aanpast. Hierdoor bent u perfect verzekerd, op een voordelige manier.

Wat is verzekerd bij de Paardentrailerverzekering?

Dit is verzekerdStandaardOptioneel
Aansprakelijkheid (WA)
Brand, diefstal, natuurschade
Beschadiging / aanrijding
Particuliere verhuur
Hulpverlening
Vervangend vervoermiddel

Wat kunt u zelf kiezen bij de Paardentrailerverzekering?

 • Standaarddekking paardentrailerverzekering

  Standaarddekking paardentrailerverzekering

  De Paardentrailerverzekering biedt standaard de hierna genoemde dekkingen.

  Aansprakelijkheid (WA)

  Met de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) bent u verzekerd wanneer u als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en aan hun spullen, met of door uw paardentrailer. U bent alleen verzekerd op het moment dat uw paardentrailer is losgekoppeld van het vervoermiddel dat uw paardentrailer trok. De paardentrailer moet bovendien veilig en buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht.

  Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal:

  • € 500.000,- voor schade die u met uw paardentrailer aan anderen heeft toegebracht;
  • als u voor een schade aansprakelijk wordt gesteld: de kosten als u zich hiertegen moet verweren.

  Voor deze kosten geldt geen maximum verzekerd bedrag.

   

  Brand, diefstal, natuur

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw paardentrailer door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

  U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en vermissing van uw paardentrailer, joyriding met uw paardentrailer en braakschade aan uw paardentrailer.Wij vergoeden ook de schade aan de paardentrailer die is ontstaan in de tijd dat uw voertuig was gestolen.

  U bent verzekerd voor beschadiging van uw paardentrailer door natuurgeweld, zoals storm. Rijden met de paardentrailer tijdens storm is niet verzekerd.

  Uw diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd voor schade door brand, diefstal of natuurgeweld.

  Vergoeding van de schade

  • Is uw paardentrailer gestolen? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie.
  • Is uw paardentrailer beschadigd, maar niet total loss? Dan vergoeden wij de volledige kosten van reparatie als u die binnen zes maanden na de schade aan uw paardentrailer laat uitvoeren. Doet u dit niet of later? Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten.
  • Heeft uw paardentrailer een kleine beschadiging opgelopen die de functionaliteit van uw paardentrailer niet aantast? Dan vergoeden wij het bedrag dat uw paardentrailer minder waard is geworden. Wij vragen een deskundige om de hoogte van deze vergoeding vast te stellen.
  • Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij maximaal:
   - bij totaal verlies: de nieuwwaarde of de dagwaarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten. Wij vergoeden op basis van de dagwaarde als deze minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
   - bij beschadiging: de herstelkosten, tot maximaal het bij totaal verlies te vergoeden bedrag.

  Is een alternatieve of gedeeltelijke reparatie mogelijk?

  Vallen de reparatiekosten lager uit door een alternatieve reparatiemethode of een gedeeltelijke reparatie? Dan baseren wij onze schadevergoeding hierop. Het moet dan wel een technisch verantwoorde reparatie zijn en de functionaliteit van uw paardentrailer mag niet worden aangetast.

  Is uw paardentrailer total loss?

  Kan uw paardentrailer niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de waarde van de restanten.
  Kan uw paardentrailer wel gerepareerd worden? Maar zijn de reparatiekosten hoger dan twee derde van de verzekerde waarde van uw paartentrailer? Dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  • We vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde waarde die op uw polisblad staat.
  • We vergoeden de waarde van uw paardentrailer, zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de restwaarde.

  Vergoeding van kosten

  Heeft u kosten gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten. Dit geldt alleen als die schade onder deze verzekering valt.
  Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor:

  • bewaking en vervoer van de verzekerde paardentrailer naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren.Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel;
  • berging en opruiming van de paardentrailer. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel.

  Eigen risico

  Voor deze dekking geldt een eigen risico. Standaard is uw eigen risico € 150,- per gebeurtenis. U kunt ervoor kiezen dit af te kopen in rul voor een hogere premie. Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft gekozen. Dit bedrag trekken we af van de vergoeding die u ontvangt.

  1 jaar waardegarantie

  Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf voor een periode van 1, 3 of 5 jaar waardegarantie. Tijdens deze periode blijft de verzekerde waarde van uw paardentrailer gelijk. Daarna passen wij de verzekerde waarde én de premie automatisch aan. U betaalt dus nooit teveel!

   

 • Beschadiging / aanrijding

  Beschadiging / aanrijding

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van of aanrijding met uw paardentrailer. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek.

 • Particuliere verhuur

  Particuliere verhuur

  Als u dat wilt, kunt u particuliere verhuur aan een privépersoon meeverzekeren. Het gaat dan om verhuur voor recreatief gebruik. Wanneer u voor deze dekking kiest, bent u op dat moment verzekerd voor dezelfde dekkingen die u gekozen heeft voor uw paardentrailer.

  De dekking voor particuliere verhuur geldt niet als u uw paardentrailer bedrijfsmatig verhuurt of als u deze gebruikt voor iets anders dan recreatie.

 • Hulpverlening

  Hulpverlening

  Met deze uitbreiding heeft u recht op hulpverlening voor uw paardentrailer als u na pech, diefstal of een ongeval met uw paardentrailer of de auto-paardentrailercombinatie niet verder kunt; of als de bestuurder van de combinatie uitvalt door ziekte, letsel of overlijden.

  Onder hulpverlening verstaan wij bijvoorbeeld:

  • berging, bewaking, stalling en transport van uw paardentrailer en uw zaken;
  • verzending van noodzakelijke onderdelen;
  • vervangend verblijf als uw paardentrailer tijdens uw vakantie uitvalt of niet meer gebruikt kan worden;
  • repatriëring van de paardentrailer, inboedel en bagage naar een adres in Nederland; 
  • invoer en vernietiging als de paardentrailer in het buitenland moet worden achtergelaten.
 • Vervangend vervoermiddel

  Vervangend vervoermiddel

  Met deze uitbreiding bent u verzekerd voor vervangend vervoer als uw auto of paardentrailer vlak voor vertrek naar het buitenland of tijdens de reis uitvalt door een van buitenkomende onheil, zoals een aanrijding.

 • 1, 3 of 5 jaar waardegarantie

  1, 3 of 5 jaar waardegarantie

  Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf voor een periode van 1, 3 of 5 jaar waardegarantie. Tijdens deze periode blijft de verzekerde waarde van uw paardentrailer gelijk. Daarna passen wij de verzekerde waarde én de premie automatisch aan. U betaalt dus nooit teveel!

 • Aansprakelijkheid (WA)

  Aansprakelijkheid (WA)

  Met de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) bent u verzekerd wanneer u als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en aan hun spullen, met of door uw paardentrailer. U bent alleen verzekerd op het moment dat uw paardentrailer is losgekoppeld van het vervoermiddel dat uw paardentrailer trok. De paardentrailer moet bovendien veilig en buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht.

  Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal:

  • € 500.000,- voor schade die u met uw paardentrailer aan anderen heeft toegebracht;
  • als u voor een schade aansprakelijk wordt gesteld: de kosten als u zich hiertegen moet verweren.

  Voor deze kosten geldt geen maximum verzekerd bedrag.

 • Brand, diefstal, natuur

  Brand, diefstal, natuur

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw paardentrailer door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

  U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en vermissing van uw paardentrailer, joyriding met uw paardentrailer en braakschade aan uw paardentrailer.Wij vergoeden ook de schade aan de paardentrailer die is ontstaan in de tijd dat uw voertuig was gestolen.

  U bent verzekerd voor beschadiging van uw paardentrailer door natuurgeweld, zoals storm. Rijden met de paardentrailer tijdens storm is niet verzekerd.

  Uw diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd voor schade door brand, diefstal of natuurgeweld.

  Vergoeding van de schade

  • Is uw paardentrailer gestolen? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie.
  • Is uw paardentrailer beschadigd, maar niet total loss? Dan vergoeden wij de volledige kosten van reparatie als u die binnen zes maanden na de schade aan uw paardentrailer laat uitvoeren. Doet u dit niet of later? Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten.
  • Heeft uw paardentrailer een kleine beschadiging opgelopen die de functionaliteit van uw paardentrailer niet aantast? Dan vergoeden wij het bedrag dat uw paardentrailer minder waard is geworden. Wij vragen een deskundige om de hoogte van deze vergoeding vast te stellen.
  • Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij maximaal:
   - bij totaal verlies: de nieuwwaarde of de dagwaarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten. Wij vergoeden op basis van de dagwaarde als deze minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
   - bij beschadiging: de herstelkosten, tot maximaal het bij totaal verlies te vergoeden bedrag.

  Is een alternatieve of gedeeltelijke reparatie mogelijk?

  Vallen de reparatiekosten lager uit door een alternatieve reparatiemethode of een gedeeltelijke reparatie? Dan baseren wij onze schadevergoeding hierop. Het moet dan wel een technisch verantwoorde reparatie zijn en de functionaliteit van uw paardentrailer mag niet worden aangetast.

  Is uw paardentrailer total loss?

  Kan uw paardentrailer niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de waarde van de restanten.
  Kan uw paardentrailer wel gerepareerd worden? Maar zijn de reparatiekosten hoger dan twee derde van de verzekerde waarde van uw paartentrailer? Dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  • We vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde waarde die op uw polisblad staat.
  • We vergoeden de waarde van uw paardentrailer, zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de restwaarde.

  Vergoeding van kosten

  Heeft u kosten gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten. Dit geldt alleen als die schade onder deze verzekering valt.
  Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor:

  • bewaking en vervoer van de verzekerde paardentrailer naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren.Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel;
  • berging en opruiming van de paardentrailer. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel.
 • Eigen risico

  Eigen risico

  Standaard geldt er een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. U kunt ook kiezen voor een eigen risico van € 0,-. Hiervoor betaalt u een premietoeslag.

Sinds 1 januari 2019 kunt u deze verzekering niet meer nieuw afsluiten bij de Europeesche.

Zoekt u een alternatief? Dan biedt a.s.r. u een passende verzekering.

Welke vragen heeft u bij de Paardentrailerverzekering?

Kan ik mijn paardentrailer of aanhanger met waardegarantie verzekeren?

Ja, u kunt uw paardentrailer of aanhanger tegen waardegarantie verzekeren voor de duur van 1 jaar, 3 jaar of 5 jaar. Na afloop van de waardegarantietermijn kunt u weer een nieuwe termijn kiezen. Het verzekerd bedrag wordt dan lager, omdat uw aanhanger inmiddels in waarde is gedaald. Ook uw premie wordt lager.

Als u toch nog vragen of meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande opties.

Stel uw vraag op social media

Mail ons via het contactformulier

Contactformulier
Bedankt voor uw feedback

Kan ik ook een aanhanger- of paardentrailerverzekering afsluiten zonder een verzekeringsadviseur te kiezen?

Wij bieden op dit moment uitsluitend aanhanger- of paardentrailerverzekeringen aan via verzekeringsadviseurs. U kunt de verzekering wel zelf online afsluiten op onze website. Als u geen adviseur kiest dan krijgt u automatisch een adviseur toegewezen tijdens het aanvraagproces. Wilt u advies bij het aanvragen van de verzekering? Neem dan contact op met een verzekeringsadviseur. Die kunt u vinden op onze website.

Als u toch nog vragen of meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande opties.

Stel uw vraag op social media

Bedankt voor uw feedback

Wat is de looptijd van mijn verzekering?

De looptijd van uw verzekering is 1 jaar vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Binnen 1 jaar krijgt u bericht van ons of u de verzekering wilt verlengen. Wilt u dat? Dan hoeft u helemaal niets te doen. Wilt u de verzekering na een jaar stopzetten? Dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur of opzeggen via onze website.

Als u toch nog vragen of meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande opties.

Stel uw vraag op social media

Mail ons via het contactformulier

Opzegformulier
Bedankt voor uw feedback