Vouwwagenverzekering

Vouwwagenverzekering

De vakantie begint bij de eerste kilometer

Bereken uw premie

Uw vouwwagen goed verzekerd

Zodra hij is aangekoppeld, begint voor u de vakantie. Steden en bossen glijden voorbij, uw tijdelijke thuis in de achteruitkijkspiegel. U geniet van elke rit. Een vouwwagen biedt net dat extra stukje luxe op vakantie. En u bent er zuinig op. Daarom wilt u een verzekering met de juiste dekking. Maar de ene vouwwagen is de ander niet. Een verzekering op maat is dus de beste oplossing. 

Een Vouwwagenverzekering op maat

De Vouwwagenverzekering van de Europeesche kunt u geheel naar eigen wens samenstellen. U betaalt alleen voor de dekking die u kiest. Ook zorgen wij ervoor dat de premie zich jaarlijks automatisch aan de waarde van uw vouwwagen aanpast. Hierdoor bent u perfect verzekerd, op een voordelige manier. En u kunt hulpverlening en vervangend vervoermiddel zelfs meeverzekeren.

Samenwerking met Omnia

De Europeesche werkt in Nederland samen met Omnia, het samenwerkingsverband van caravanherstelbedrijven die uitgebreide garantie geven op reparaties. Uw schade laten repareren bij een Omnia-herstelbedrijf heeft daarom voor u veel voordelen. U krijgt dan bijvoorbeeld een korting op uw eigen risico. Die kan oplopen tot € 150,-;

Wat is verzekerd bij de Vouwwagenverzekering?

Dit is verzekerdStandaardOptioneel
Aansprakelijkheid (WA)
Brand, diefstal, natuurschade
Beschadiging / aanrijding
Hagelschade
Particuliere verhuur
Inboedel
Accessoires
Voortent / luifel
Hulpverlening
Vervangend vervoermiddel

Wat kunt u zelf kiezen bij de Vouwwagenverzekering?

 • Standaarddekking vouwwagenverzekering

  Standaarddekking vouwwagenverzekering

  Standaard biedt de vouwwagenverzekering de volgende dekkingen.

  Aansprakelijkheid (WA)

  Met de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) bent u verzekerd wanneer u als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en aan hun spullen, met of door uw vouwwagen of voortent. U bent alleen verzekerd op het moment dat uw vouwwagen is losgekoppeld van het vervoermiddel dat uw vouwwagen trok. De vouwwagen moet bovendien veilig en buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht. Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal:

  • € 500.000,- voor schade die u met uw vouwwagen of uw meeverzekerde aanbouw of voortent aan anderen heeft toegebracht;
  • als u voor een schade aansprakelijk wordt gesteld: de kosten als u zich hiertegen moet verweren. Voor deze kosten geldt geen maximum verzekerd bedrag.

  Brand, diefstal, natuur

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw vouwwagen door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

  U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en vermissing van uw vouwwagen, joyriding met uw vouwwagen en braakschade aan uw vouwwagen. Wij vergoeden ook de schade aan de vouwwagen die is ontstaan in de tijd dat uw voertuig was gestolen.

  U bent verzekerd voor beschadiging van uw vouwwagen door natuurgeweld, zoals storm. Rijden met de vouwwagen tijdens storm is niet verzekerd.

  Uw diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd voor schade door brand, diefstal of natuurgeweld.

  Vergoeding van de schade

  • Is uw vouwwagen gestolen? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie.
  • Is uw vouwwagen beschadigd, maar niet total loss? Dan vergoeden wij de volledige kosten van reparatie als u die binnen zes maanden na de schade aan uw vouwwagen laat uitvoeren. Doet u dit niet of later? Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten.
  • Heeft uw vouwwagen een kleine beschadiging opgelopen die de functionaliteit van uw vouwwagen niet aantast? Dan vergoeden wij het bedrag dat uw vouwwagen minder waard is geworden. Wij vragen een deskundige om de hoogte van deze vergoeding vast te stellen.
  • Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij maximaal:
   - bij totaal verlies: de nieuwwaarde of de dagwaarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten. Wij vergoeden op basis van de dagwaarde als deze minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
   - bij beschadiging: de herstelkosten, tot maximaal het bij totaal verlies te vergoeden bedrag.

  Is een alternatieve of gedeeltelijke reparatie mogelijk?

  Vallen de reparatiekosten lager uit door een alternatieve reparatiemethode of een gedeeltelijke reparatie? Dan baseren wij onze schadevergoeding hierop. Het moet dan wel een technisch verantwoorde reparatie zijn en de functionaliteit van uw vouwwagen mag niet worden aangetast.

  Is uw vouwwagen total loss?

  Kan uw vouwwagen niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de waarde van de restanten.
  Kan uw vouwwagen wel gerepareerd worden? Maar zijn de reparatiekosten hoger dan twee derde van de verzekerde waarde van uw vouwwagen? Dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  • We vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde waarde die op uw polisblad staat.
  • We vergoeden de waarde van uw vouwwagen, zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de restwaarde.

  Vergoeding van kosten

  Heeft u kosten gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten. Dit geldt alleen als die schade onder deze verzekering valt.
  Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor:

  • bewaking en vervoer van de verzekerde vouwwagen naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel en voortent;
  • berging en opruiming van de vouwwagen. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel en voortent.

  Eigen risico

  Voor deze dekking geldt een eigen risico. Standaard is uw eigen risico € 150,- per gebeurtenis. U kunt ervoor kiezen dit af te kopen in rul voor een hogere premie. Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft gekozen. Dit bedrag trekken we af van de vergoeding die u ontvangt.

  1 jaar waardegarantie

  Standaard is de waardegarantie 1 jaar.

 • Beschadiging / aanrijding

  Beschadiging / aanrijding

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van of aanrijding met uw vouwwagen. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek.

 • Hagelschade

  Hagelschade

  Deze uitbreiding beschermt u tegen schade door hagel. 

 • Particuliere verhuur

  Particuliere verhuur

  U kunt particuliere verhuur meeverzekeren voor recreatief gebruik aan een privépersoon. Wanneer u voor deze dekking kiest, bent u op dat moment verzekerd voor dezelfde dekkingen die u gekozen heeft voor uw vouwwagen.

  De dekking voor particuliere verhuur geldt niet als u uw vouwwagen bedrijfsmatig verhuurt of als u deze gebruikt voor iets anders dan recreatie.

 • Inboedel

  Inboedel

  Wilt u de inboedel van uw vouwwagen meeverzekeren? Dat kan. Hiervoor gelden dezelfde dekkingen als die u heeft gekozen voor uw vouwwagen. Onder inboedel rekenen wij de zaken die u heeft meegenomen als u op reis gaat met uw vouwwagen, als die zich bevinden in de vouwwagen of de voortent.

 • Accessoires

  Accessoires

  U kunt de accessoires van uw vouwwagen meeverzekeren. Hiervoor gelden dezelfde dekkingen als die u heeft gekozen voor uw vouwwagen. Accessoires zijn de toevoegingen aan de standaarduitvoering van uw vouwwagen. Bijvoorbeeld een reservewiel, fietsenrek en zonnepanelen.

 • Voortent / luifel

  Voortent / luifel

  U kunt ervoor kiezen de voortent en/of luifel van uw vouwwagen mee te verzekeren. Hiervoor gelden dezelfde dekkingen als die gekozen zijn voor uw vouwwagen. De voortent of luifel wordt het eerste jaar verzekerd op basis van de nieuwwaarde, daarna op basis van de dagwaarde.

 • Hulpverlening

  Hulpverlening

  Met deze uitbreiding heeft u recht op hulpverlening voor uw vouwwagen als u na pech, diefstal of een ongeval met uw vouwwagen of de auto-vouwwagen combinatie niet verder kunt; of als de bestuurder van de combinatie uitvalt door ziekte, letsel of overlijden.

  Onder hulpverlening verstaan wij bijvoorbeeld:

  • berging, bewaking, stalling en transport van uw vouwwagen en uw zaken;
  • verzending van noodzakelijke onderdelen;
  • vervangend verblijf als uw vouwwagen tijdens uw vakantie uitvalt of niet meer gebruikt kan worden;
  • repatriëring van de vouwwagen, inboedel en bagage naar een adres in Nederland; 
  • invoer en vernietiging als de vouwwagen in het buitenland moet worden achtergelaten.
 • Vervangend vervoermiddel

  Vervangend vervoermiddel

  Met deze uitbreiding bent u verzekerd voor vervangend vervoer als uw auto of vouwwagen vlak voor vertrek naar het buitenland of tijdens de reis uitvalt door een van buitenkomende onheil, zoals een aanrijding.

 • 1, 3 of 5 jaar waardegarantie

  1, 3 of 5 jaar waardegarantie

  Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf voor een periode van 1, 3 of 5 jaar waardegarantie. Tijdens deze periode blijft de verzekerde waarde van uw vouwwagen gelijk. Daarna passen wij de verzekerde waarde én de premie automatisch aan. U betaalt dus nooit teveel! 

 • Aansprakelijkheid (WA)

  Aansprakelijkheid (WA)

  Met de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) bent u verzekerd wanneer u als particulier aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en aan hun spullen, met of door uw vouwwagen of voortent. U bent alleen verzekerd op het moment dat uw vouwwagen is losgekoppeld van het vervoermiddel dat uw vouwwagen trok. De vouwwagen moet bovendien veilig en buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht. Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal:

  • € 500.000,- voor schade die u met uw vouwwagen of uw meeverzekerde aanbouw of voortent aan anderen heeft toegebracht;
  • als u voor een schade aansprakelijk wordt gesteld: de kosten als u zich hiertegen moet verweren. Voor deze kosten geldt geen maximum verzekerd bedrag.

  Brand, diefstal, natuur

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw vouwwagen door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

  U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en vermissing van uw vouwwagen, joyriding met uw vouwwagen en braakschade aan uw vouwwagen. Wij vergoeden ook de schade aan de vouwwagen die is ontstaan in de tijd dat uw voertuig was gestolen.

  U bent verzekerd voor beschadiging van uw vouwwagen door natuurgeweld, zoals storm. Rijden met de vouwwagen tijdens storm is niet verzekerd.

  Uw diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd voor schade door brand, diefstal of natuurgeweld.

 • Brand, diefstal, natuurschade

  Brand, diefstal, natuurschade

  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw vouwwagen door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

  U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en vermissing van uw vouwwagen, joyriding met uw vouwwagen en braakschade aan uw vouwwagen. Wij vergoeden ook de schade aan de vouwwagen die is ontstaan in de tijd dat uw voertuig was gestolen.

  U bent verzekerd voor beschadiging van uw vouwwagen door natuurgeweld, zoals storm. Rijden met de vouwwagen tijdens storm is niet verzekerd.

  Uw diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd voor schade door brand, diefstal of natuurgeweld.

  Vergoeding van de schade

  • Is uw vouwwagen gestolen? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie.
  • Is uw vouwwagen beschadigd, maar niet total loss? Dan vergoeden wij de volledige kosten van reparatie als u die binnen zes maanden na de schade aan uw vouwwagen laat uitvoeren. Doet u dit niet of later? Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten.
  • Heeft uw vouwwagen een kleine beschadiging opgelopen die de functionaliteit van uw vouwwagen niet aantast? Dan vergoeden wij het bedrag dat uw vouwwagen minder waard is geworden. Wij vragen een deskundige om de hoogte van deze vergoeding vast te stellen.
  • Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij maximaal:
   - bij totaal verlies: de nieuwwaarde of de dagwaarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten. Wij vergoeden op basis van de dagwaarde als deze minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
   - bij beschadiging: de herstelkosten, tot maximaal het bij totaal verlies te vergoeden bedrag.

  Is een alternatieve of gedeeltelijke reparatie mogelijk?

  Vallen de reparatiekosten lager uit door een alternatieve reparatiemethode of een gedeeltelijke reparatie? Dan baseren wij onze schadevergoeding hierop. Het moet dan wel een technisch verantwoorde reparatie zijn en de functionaliteit van uw vouwwagen mag niet worden aangetast.

  Is uw vouwwagen total loss?

  Kan uw vouwwagen niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de waarde van de restanten.
  Kan uw vouwwagen wel gerepareerd worden? Maar zijn de reparatiekosten hoger dan twee derde van de verzekerde waarde van uw vouwwagen? Dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  • We vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde waarde die op uw polisblad staat.
  • We vergoeden de waarde van uw vouwwagen, zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de restwaarde.

  Vergoeding van kosten

  Heeft u kosten gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten. Dit geldt alleen als die schade onder deze verzekering valt.
  Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor:

  • bewaking en vervoer van de verzekerde vouwwagen naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel en voortent;
  • berging en opruiming van de vouwwagen. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel en voortent.
 • Eigen risico

  Eigen risico

  Het eigen risico is het afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de vergoeding. Per gebeurtenis betaalt u maximaal een eigen risico van € 150,-.

  U kunt ook kiezen voor een eigen risico van € 0,-. Hiervoor betaalt u een premietoeslag.

  Wij verlagen het eigen risico met € 150,- als u de schade aan uw vouwwagen laat repareren door een caravanschadeherstelbedrijf waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Vind een tussenpersoon bij u in de buurt
from
Oorsprong

Welke vragen heeft u bij de Vouwwagenverzekering?

Op welke manier kan ik een schade melden aan een aanhanger (caravan, vouwwagen, paardentrailer)?

U kunt uw schade melden via onze website of via uw verzekeringsadviseur.

Als u toch nog vragen of meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande opties.

Stel uw vraag op social media

Bedankt voor uw feedback