Een anker kiezen

Voor bootliefhebbers

U bent hier

08 september 2016

De meeste schippers gebruiken hun anker nooit. Dat is niet alleen jammer, maar ook onverstandig. Weten hoe je moet ankeren en of je ankergerei in orde is, is uit veiligheidsoogpunt cruciaal. Want het anker is primair een veiligheidsmiddel. Het helpt je je boot op zijn plaats te houden bij pech of storing. Denk bijvoorbeeld aan een motorstoring bij harde wind, waarbij het schip op lager wal dreigt te komen. Of roerbreuk vlakbij een druk vaarwater. Snel het anker uitzetten kan dan een hoop ellende voorkomen.

Drie factoren

Ankers zijn er in vele maten en soorten. Bij de keuze zijn drie factoren van belang, namelijk:

  1. het vaargebied (op stromend water moet een anker groter en zwaarder zijn dan op stilstaand water);
  2. de lengte en het gewicht van het schip (een zwaar schip met veel windvang zal meer aan een anker trekken dan een licht, slank schip);
  3. de soort grond waar meestal in wordt geankerd.

De eerste twee factoren bepalen het gewicht van het anker (zie tabel 1), de derde het type.

Ankergrond kan variëren van zachte modder (veen) grond, tot keiharde zandgrond. Ook kan de bodem begroeid zijn. Vaar je ook in het buitenland, dan komt daar nog rotsbodem bij. Dat maakt de keuze voor het meest geschikte type lastig. Voor  zachte grond is een anker met brede vloeien nodig, voor harde grond een smalle met puntige vloeien. Voor Nederland met zowel zand- als veengrond is een compromis nodig. Goede compromissen voor de Nederlandse situatie zijn de zogeheten plaatankers (Danfort, Brittany, Fortress) en het CQR-anker. Ook het originele beugelanker voldoet goed.

Advies ankergewicht

Water-
verplaatsing (kg)
Hoofdanker (kg) Ketting (mm)  Tros (mm)
1000 7,5                                n.v.t. 14
1500   8,7                                n.v.t.                 14
2000   10,5                              6 16
3000 12 6 18
4000 13 6 18
6000 15 7 18
8000 17 8 20
12000 21 8 22
17000 25 9 22
23000 29 10 22

Ons advies: als gewicht niet zo’n issue is, kies het anker dan een maatje groter.

Let op! Als je om getijdenwater met sterke stroming wilt ankeren kan het geen kwaad het anker minsten 30% zwaarder te nemen. Lichtgewicht ankers zijn in die situatie minder geschikt. Zorg ook altijd voor een reserve-anker aan boord. Bij voorkeur van een ander type dan het hoofdanker voor het geval dat anker niet houdt. Het mag eventueel wel wat lichter zijn.