Wanneer krijgt u geen vergoeding?

We vinden het belangrijk dat u weet dat niet alle schade verzekerd is met de doorlopende reisverzekering. Soms krijgt u geen vergoeding. Zo vergoeden wij geen schade wanneer:

  • u uw premie niet hebt betaald;
  • de schade niet onverwacht en onvoorzien is, of als er sprake is van opzet of een misdrijf;
  • de schade is veroorzaakt door een gebeurtenis of situatie die voor het afsluiten van de verzekering al bij u bekend was;
  • er sprake is van onvoldoende voorzorgsmaatregelen en onvoldoende toezicht om beschadiging, diefstal of verlies te voorkomen;
  • de verzekerde niet aan de door ons gestelde verplichtingen voldoet die in de voorwaarden staan vermeld;
  • we geconstateerd hebben dat u gefraudeerd hebt;
  • de schade ontstaan is tijdens een zakenreis;
  • de schade is ontstaan door gebruik van alcohol of drugs, of door verkeerd gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen.

Een uitgebreider overzicht van wat we niet vergoeden vindt u in onze voorwaarden doorlopende reisverzekering of voorwaarden kortlopende reisverzekering.